print


14.06.2011.

Prezentacija projekta „Priprema tehničke i tenderske dokumentacije za hidrotehničke radove na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji“ održana je 13. juna 2011. godine u Beogradu, u prostorijama Direkcije za vodne puteve. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Direkcije za vode, Srbijavoda, Voda Vojvodine, kao i Instituta Jaroslav Černi. Cilj ove prezentacije je upoznavanje relevantnih aktera sa narednim koracima u implementaciji ovog projekta.

Prvi sastanak nadzornog odbora projekta „Priprema tehničke i tenderske dokumentacije za hidrotehničke radove na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji“ održan je 14. juna 2011. godine u Beogradu, u prostorijama Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Sastanku su prisustvovali predstavnici Delegacije EU, konzorcijuma koji implementira projekat, kao i predstavnici korisnika projekta (Ministarstva za infrastrukturu i energetiku i Direkcije za vodne puteve). Cilj sastanka bila je prezentacija početnog izveštaja konzorcijuma i definisanje narednih koraka u realizaciji ovog projekta.

Projekat „Priprema tehničke i tenderske dokumentacije za hidrotehničke radove na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji“ finansiran je 100% od strane Evropske unije, u okviru programa "IPA 2010". Realizacija projekta će trajati 20 meseci, što znači da će biti okončan početkom 2013. godine. Cilj projekta je priprema neophodne tehničke i tenderske dokumentacije kako bi moglo da se počne sa izvođenjem hidrotehničkih radova neophodnih za unapređenje bezbednosti plovidbe na reci Dunav.


NazadKljučne reči za povezane vesti:
Tenderska, Dokumentacija, Kritični, Sektori


Povezane vesti:

27.05.2010 Potpisan Finansijski sporazum između EU i Srbije za program pretpristupne pomoći IPA 2010
26.03.2010 Plovput na sastanku eksperata za hidrotehnička pitanja Dunavske komisije
06.08.2009 Lađe na monitoru
27.06.2009 Dunav zaboravljena prečica na putu do Evropske unije
03.01.2009 Šansa plovi rekom
18.05.2006 Beograd - Saopštenje br. 09/06
18.01.2016 Pančevo - br. 05/16
11.11.2014 Nove publikacije u okviru projekta NEWADA duo
14.01.2016 Prelazak na Zimski plan obeležavanja vodnih puteva
21.12.2015 Plovput publikovao nove situacione planove kritičnih sektora na Dunavu
16.12.2015 Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte
23.11.2015 Nove elektronske plovidbene karte za reku Dunav
06.08.2015 Plovput publikovao novi situacioni plan kritičnog sektora Futog
24.06.2015 Nastavna poseta polaznika Vojne akademije Direkciji za vodne puteve
19.05.2015 Plovidbeni bilten – novi servis za informacije o plovnom putu
04.05.2015 Plovput ugostio učenike i nastavnike Škole za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju
05.07.2024 Forum zainteresovanih strana projekta „Preparing FAIRway 2 Works in the Rhine-Danube Corridor”
07.03.2016 Beograd - br. 09/16
08.03.2016 Novi Sad - br. 03/16
22.03.2016 Plovput publikovao drugo izdanje plovidbene karte Dunava
13.04.2016 Plovput publikovao plovidbenu kartu reke Save prilagođenu za štampu
03.08.2016 Plovput publikovao nove situacione planove kritičnih sektora za plovidbu na reci Savi
13.09.2016 Izmešten i sužen plovni put na kritičnom sektoru Futog
21.12.2016 Nova ćelija elektronske plovidbene karte Dunava na deonici kritičnog sektora Futog
09.12.2016 Nove funkcionalnosti Plovidbenog biltena dostupne korisnicima plovnih puteva
12.06.2017 Promene raspoloživih gabarita i izmeštanje plovnog puta na kritičnom sektoru Futog
14.07.2017 Plovput publikovao novu plovidbenu kartu reke Save prilagođenu za štampu
03.11.2017 Plovidbeni uslovi na sektoru Kamičak na reci Savi unapređeni bagerovanjem rečnog nanosa
17.12.2012 Nastavak javnog procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova na Dunavu
14.06.2011 Implementacija projekta „Priprema dokumentacije za hidrotehničke radove na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji“
11.06.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
10.08.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
05.09.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
28.12.2011 Ekološki aspekt projekta „Priprema dokumentacije za hidrotehničke radove na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji“
08.06.2012 Godišnja konferencija Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa
27.06.2012 Osnovan forum zainteresovanih strana projekta
18.07.2012 Javnost procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova
17.09.2012 Nastavak javnog procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova na Dunavu
21.09.2012 Pristup Plovputa u vidu javnog planiranja mera i uključivanja zainteresovanih strana ocenjen kao najbolja praksa na Dunavu
20.08.2012 Nastavak javnog procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova na Dunavu
20.10.2014 Plovput publikovao nove situacione planove kritičnih sektora
09.11.2012 Nastavak implementacije Dunavske strategije
30.04.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
24.05.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
10.07.2013 Studenti Tehničkog univerziteta DELFT iz Holandije u poseti Plovputu
10.09.2013 Pančevo - br. 10/13
07.10.2013 Održana javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu za hidrotehničke radove
18.11.2013 Sastanak direktora projekta NEWADA duo održan u Beogradu
12.12.2013 Objavljivanje izveštaja o merenju raspoloživih dimenzija plovnog puta
17.03.2014 Pančevo - br. 14/14

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post