print


28.12.2011.

Direkcija za vodne puteve organizovala je radionicu posvećenu ekološkom aspektu projekta „Priprema tehničke i tenderske dokumentacije za hidrotehničke radove na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji“. Na radionici, koja je održana 22. decembra 2011. godine, u prostorijama Direkcije za vodne puteve, učestvovali su predstavnici sledećih institucija: Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Agencije za zaštitu životne sredine, Javnog preduzeća Vojvodina vode, Javnog preduzeća Beogradvode, kao i Direkcije za vode.

Osnovni cilj radionice bio je sagledavanje dosadašnjeg postupka pribavljanja pretprojektnih uslova, kao i usaglašavanje narednih proceduralnih koraka u domenu pribavljanja projektnih saglasnosti. Početkom 2012. godine Direkcija za vodne puteve će nastaviti dijalog sa državnim institucijama, kao i sa nevladinim organizacijama, sa ciljem predstavljanja značaja datog projekta i ostvarivanja što šireg usaglašavanja interesa unutrašnje plovidbe i zaštite životne sredine.

Projekat „Priprema tehničke i tenderske dokumentacije za hidrotehničke radove na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji“ finansiran je 100% od strane Evropske unije, u okviru programa IPA 2010. Realizacija projekta će započela u maju 2011. godine i trajaće 20 meseci. Cilj projekta je priprema projektne i tenderske dokumentacije kako bi se otpočelo sa izvođenjem hidrotehničkih radova neophodnih za unapređenje bezbednosti plovidbe na reci Dunav.


NazadKljučne reči za povezane vesti:
Hidrotehnička, dokumentacijapreuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post