Projekat „CO-WANDA” (COnvention for WAste Management for Inland Navigation on the Danube – Konvencija o upravlјanju brodskim otpadom na Dunavu) kofinansiran je u okviru četvrtog poziva EU Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa („SEE” program). Implementacija projekta je započeta 01. oktobra 2012. godine. Na bazi zaklјučaka nedavno završenog trogodišnjeg projekta „WANDA”, glavni cilј „CO-WANDA” inicijative je priprema nacrta Međunarodne konvencije za upravlјanje brodskim otpadom koja bi obuhvatala sve podunavske zemlјe. Stručnjaci okuplјeni u konzorcijumu projekta (iz 9 podunavskih zemalјa) su tokom 24 meseca implementacije projekta sproveli više aktivnosti koje su stvorile uslove za uspostavlјanje modernog prekograničnog sistema upravlјanja brodskim otpadom na celom toku reke Dunav.

Situacija u domenu upravlјanja brodskim otpadom je različita u različitim podunavskim zemlјama – od razvijene infrstrukture do njenog potpunog odsustva. Stoga je jedna od klјučnih tačaka projekta „CO-WANDA” bilo UNAPREĐENјE POSTOJEĆIH KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE BRODSKIM OTPADOM. U bliskoj saradnji sa operatorima prikuplјanja brodskog otpada, razmenjena su iskustva iz prakse. Na taj način, identifikovane su adekvatne mere u skladu sa potrebama korisnika. Uz to, projekat nudi predloge koncepata razvoja infrastrukture koji služe kao osnova za uspostavlјanje adekvatne SAVREMENE MREŽE CENTARA ZA PRIHVAT BRODSKOG OTPADA duž celog toka reke Dunav, smanjujući rizik od nepropisnog odlaganja otpada i doprinoseći zaštiti eko sistema Dunava.

slika01

Sprovedeni su PILOT TESTOVI, sa cilјem prikuplјanja podataka i praktičnih iskustava neophodnih za dalјu analizu i praćenje. Posebna pažnja je bila posvećena uklјučivanju korisnika plovnih puteva, poput brodara i operatera, u pilot testove. Plovila koja su učestvovala u „CO-WANDA” pilot testovima, opremlјena su besplatnim vinjetama sa kojima će biti u mogućnosti da izvrše odlaganje zaulјenog i zamašćenog otpada u određenim centrima za prihvat otpada. Na taj način testirana je potencijalna upotreba vinjeta za potrebe budućeg finansijskog modela za upravlјanje brodskim otpadom. Pored toga, REČNI INFORMACIONI SERVISI (RIS), koji imaju snažan potencijal za podršku operacijama odlaganja brodskog otpada, su testirani u ove svrhe.

slika02

Konzorcijum koji je učestvovao u implementaciji projekta sastojao se od 11 partnera iz oblasti unutrašnje plovidbe, održavanja i razvoja plovnih puteva, kao i naučno-istraživačke delatnosti, što je obezbedilo izbalansiranu kombinaciju uprava za luke, administracija za plovne puteve, regionalnih administracija i instituta. Unapređenje kvaliteta projektnih aktivnosti ostvarilo se kroz uklјučivanje posmatrača na projektu (Dunavska komisija, Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav, Centralna komisija za plovidbu na reci Rajni, Međunarodna komisija za sliv reke Save i dr.), koji razmenom iskustava i savetodavnim aktivnostima u domenu unutrašnje plovidbe i zaštite životne sredine su doprineli uspešnoj implementaciji projekta.

Cilj novog projekata je doprinos zaštiti osetljivog eko sistema reke Dunav.

Za informacije o ulozi Direkcije za vodne puteve u projektu CO-WANDA, budite slobodni da kontaktirate našeg koordinatora projekta:

Mr Ivan Mitrovic (Koordinator projekta)
imitrovic@plovput.rs
+381 11 30 29 842

Download

Srpski

English

Flajer

Flyer

Newsletter 01

Newsletter 01

Newsletter 02

Newsletter 02

Newsletter 04

Newsletter 04

Newsletter 03

Newsletter 03

Newsletter 04

Newsletter 04

Newsletter 05

Newsletter 05


Newsletter 06


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post