”RISING” je međunarodni istraživačko razvojni projekat kofinansiran iz sedmog okvirnog programa (FP7), kojim Evropska Komisija podstiče istraživačke i razvojne aktivnosti i njihovu praktičnu primenu u realnim uslovima. Ogranak Evropske Komisije “DG-TREN” (Department General for Transport and Energy) kroz “RISING” projekat je podržao proširenje rečnih informacionih servisa na privatne operatere i integraciju unutrašnje plovidbe u intermodalne transportne lance. Projekat je otpočet u februaru 2009. godine i trajao do januara 2012. godine.

Misija i motivacija

Evropska Unija, koja je prepoznala značaj Rečnih informacionih servisa (RIS) za unapređenje ekonomskog razvoja sektora unutrašnjeg vodnog transporta, obavezala je zemlјe članice na implementaciju Direktive “2005 / 44 / EC”, koja osigurava upotrebu RIS-a, uklјučujući nove usluge za potrebe transportne logistike. Unutrašnji vodni transport je postao integralni deo intermodalnog (od vrata do vrata) transportnog lanca; kao takav, sektor mora da ispuni zahteve upravlјanja lancima snabdevanja. Efektivna transportna infrastruktura i inteligentni transportni sistemi (ITS), koji će igrati glavnu ulogu u ovom procesu, moraju se dalјe razvijati. Stoga, postojala je potreba za korišćenjem postojećih i identifikovanjem novih RIS usluga za gotovo svaku fazu procesa unutrašnjeg vodnog transporta: Planiranje > Izvršenje > Ostvarenje
Rising na delu

U okviru “RISING” projekta, partneri su unapredili potencijal sledećih RIS usluga za transport i logistiku:

Planiranje operacija

RIS informacije za planiranje poslovnih operacija uz korišćenje unutrašnjeg vodnog transporta kroz pružanje podataka o vodostajima, dubinama, raspoloživosti sidrišta i zauzetosti prevodnica.

Upravljanje flotom

RIS informacije za upravljanje flotom – uključujući plovila bez sopstvenog pogona – kroz identifikaciju trenutne pozicije i status operacije (npr. prazan, napunjen, u tranzitu).

Menadžment događaja

RIS informacije omogućavaju lociranje i praćenje plovila na unutrašnjim plovnim putevima, a pružaju i usluge sa dodatom vrednošću kao što je menadžment događaja.

Upravljanje lukama / terminalima

RIS informacije za (pomorske i rečne) luke i terminale podrazumevaju ažuriranje podataka o proceni vremena dolaska brodova, upravljanju resursima terminala i troškovima manipulacije teretom.


Partneri

Konzorcijum projekta “RISING” su činili 23 partnera iz 11 zemalјa, iz različitih privrednih sektora. To su:

- Transportne kompanije
- Provajderi logističkih usluga
- Operateri luka i terminala
- Provajderi informacionih usluga o lukama
- Istraživačke institucije
- Softverske kompanije
- Agencije za promociju
- RIS provajderi
Kombinacija ekspertize, iskustva i prisustva na tržištu su garantovali uspešnu implementaciju aktivnosti projekta “RISING” i njegovih rezultata.

Za detaljne informacije o učešću Plovputa na projektu RISING možete se obratiti našem koordinatoru:
Mr Ivan Mitrović
Direkcija za unutrašnje plovne puteve Plovput
Tel: +381 11 3029 842
Fax: +381 11 3029 808
e-mail: imitrovic@plovput.rs

Zvanična prezentacija projekta:
www.rising.eu

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post