hidrotehnički-radovi

Hidrotehnički radovi

Hidrotehnički radovi, koje Plovput obavlja od 1965. godine, podrazumevaju aktivnosti uređenja rečnog korita u cilju održavanja i unapređenja infrastrukture na unutrašnjim plovnim putevima. Tu se izdvajaju izgradnja obaloutvrda, napera, paralelnih građevina sa traverzama, kao i bagerovanje rečnog nanosa.
Plovput raspolaže kompletnom flotom neophodnom za transport i ugradnju kamenog materijala. Od svog osnivanja Plovput je transportovao i ugradio više od 1.8 miliona m3 kamenog materijala u veliki broj hidrotehničkih građevina na našim plovnim putevima. Ove građevine predstavljaju nezamenljive komponente saobraćajne infrastrukture plovnih puteva u regionu.

U poslednjih 40 godina izbagerovano je više od 3.2 miliona m3 rečnog nanosa. Visok kvalitet usluga koje Plovput pruža u ovoj oblasti uslovio je uspostavljanje dugoročnih partnerskih odnosa sa korisnicima.

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post