Međunarodni i međudržavni vodni putevi u Republici Srbiji

Medjunarodni vodni putevi

Dunav

Dunav (nem. Donau , slov. Dunaj, mađ. Duna, ukrajinski Dunaй, rum. Dunăre, tur. Tuna) je najduža reka u Evropskoj uniji i druga najduža reka u Evropi nakon Volge. Izvire u Švarcvaldu od manjih reka Berge i Brigah kod grada Donaušingena. Dunav je dugačak oko 2850 km, protiče kroz nekoliko centralnoevropskih glavnih gradova, pre nego što se ulije u Crno more kroz deltu Dunava u Rumuniji i Ukrajini.

Rajna - Dunav koridor (Rhine-Danube Corridor) je jedan od devet evropskih koridora TEN-T mreže, a koji prolazi kroz Republiku Srbiju u dužini od 588 kilometara - od Bezdana do Timoka. Od toga, 137.6 kilometara predstavlјa zajednički sektor sa Hrvatskom, a 299.35 kilometara sa Rumunijom.

Uredbom Vlade Republike Srbije o određivanju međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva („Sl. Glasnik RS“, br. 109/16), reka Dunav je međunarodni vodni put na celoj dužini toka kroz Republiku Srbiju, tj. km 845+500 do km 1433+100.

Uredbom Vlade Republike Srbije o kategorizaciji međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva („Sl. Glasnik RS“, br. 109/16), vodni put reke Dunav na delu toka od km 845+500 do km 1170 ima kategoriju VII, a na delu toka od km 1170 do km 1433+100 ima kategoriju VIc.

Dunav

Sava

Reka Sava je po dužini treća, a po protoku najveća pritoka Dunava. Dužina Save od njenog izvora u planinama zapadne Slovenije do ušća u Dunav u Beogradu je oko 944 km. Protiče kroz četiri zemlјe (Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju) i povezuje tri glavna grada te četiri zemlјe: Ljublјanu u Sloveniji, Zagreb u Hrvatskoj i Beograd u Srbiji. Površina sliva od 97,713 km², pokriva znatan deo Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i manji deo teritorije Albanije.

Reka Sava predstavlјa međunarodni plovni put. Okvirni sporazum o slivu reke Save potpisan je 2004. godine od strane Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, a Međunarodna komisija za sliv reke Save počela je sa radom 2006. godine.

Uredbom Vlade Republike Srbije o određivanju međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva („Sl. Glasnik RS“, br. 109/16), reka Sava je međunarodni vodni put na celoj dužini toka kroz Republiku Srbiju, tj. km 0 do km 210+800.

Uredbom Vlade Republike Srbije o kategorizaciji međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva („Sl. Glasnik RS“, br. 109/16), vodni put reke Save na delu toka od km 0 do km 81 ima kategoriju Va, na delu toka od km 81 do km 176 ima kategoriju IV, na delu toka od km 176 do km 196 ima kategoriju III, a na delu toka od km 196 do km 210+800 ima kategoriju IV.

Sava

Tisa

Reka Tisa (mađarski: Tisza, ukrajinski: Tisa, slovački i rumunski: Tisa i nemački: Theiß) je najveća leva pritoka Dunava. Protiče kroz Panonsku niziju. Izvire u Ukrajini, na Karpatima u oblasti Bukovina, i dalјe prolazi kroz Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Srbiju. Uliva se u Dunav nasuprot Starog Slankamena.

Tisa je dugačka 1.358 km. U Vojvodini Tisa deli Bačku (desna obala) i Banat (leva obala). Najveća pritoka Tise je Mureš, a zatim slede Begej, Bodrog, Zlatica, Kereš, Samoš i Šajo. Tisa je plovna na dužini od 532 km, a protiče kroz Srbiju u dužini od 164 km.

Uredbom Vlade Republike Srbije o određivanju međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva („Sl. Glasnik RS“, br. 109/16), reka Tisa je međudržavni vodni put na kojem važi međunarodni režim plovidbe na celoj dužini toka kroz Republiku Srbiju, tj. km 0 do km 164, što znači da je plovidba rekom Tisom slobodna i otvorena za brodove svih država bez obzira na zastavu broda.

Uredbom Vlade Republike Srbije o kategorizaciji međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva („Sl. Glasnik RS“, br. 109/16), vodni put reke Tise na delu toka od km 0 do km 164 ima kategoriju IV.

Tisa

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post