Vesti

print


05.07.2019.

Na internet prezentaciji Direkcije za vodne puteve objavlјen je „Dunavski rečnik“.

U okviru aktivnosti strateške komunikacije pod okrilјem projekta „Danube STREAM“, pripremlјeno je novo izdanje Dunavskog rečnika na engleskom jeziku. Direkcija za vodne puteve priredila je ovu publikaciju i na srpskom jeziku za zainteresovane strane na nacionalnom nivou.

Dunavski rečnik 2019Dunavski rečnik potiče iz perioda međunarodne saradnje na projektu “NEWADA duo“ (Mreža administracija dunavskog plovnog puta – u službi podataka i korisnika), implementiranog u periodu 2012-2014. u okviru Programa transnacionalne saradnje jugoistočne Evrope. Na ovoj osnovi koncipiran je projekat „Danube STREAM“, čiji su projektni partneri pripremili novo izdanje rečnika.

Dunavski rečnik je prvenstveno fokusiran na korisnike plovnog puta Dunava. Sadrži elementarnu terminologiju koju koriste zaposleni u administracijama dunavskog plovnog puta u svakodnevnom organizovanju pružanja bezbednih i održivih uslova plovidbe na Dunavu, ali i opšte informacije o reci u cilјu podizanja svesti šire javnosti. Terminologija se odnosi na unutrašnju plovidbu, građevinarstvo, saobraćaj i transport, geodeziju, hidrologiju, geografske informacione sisteme, rečne informacione servise, ekologiju, zaštitu prirode i životne sredine. Posebna pažnja u ovom izdanju posvećena je geografskim terminima vezanim za plovni put Dunava, ali i sada aktuelnoj projektnoj saradnji među podunavskim zemlјama i njenom upravlјanju.

Publikaciju možete besplatno preuzeti sa internet prezentacije Direkcije za vodne puteve, na stranici Danube STREAM projekta.

Projekat Danube STREAM – pametno, integrisano i harmonizovano upravlјanje plovnim putevima – sufinansira se u okviru prvog poziva EU Dunavskog transnacionalnog programa (Interreg Danube Transnational Programme), a implementacija je započeta 01. januara 2017. godine u trajanju od 30 meseci.

Za više informacija:
www.interreg-danube.eu/danube-stream
www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-stream


NazadKljučne reči za povezane vesti:
dunavski, rečnik


Povezane vesti:

14.01.2011 Plovput nastavlja rad na pripremi D4D baze podataka
13.01.2011 Plovput na sastanku nacionalnih koordinatora Akcionog plana za Strategiju EU za dunavski region
22.12.2010 Plovput na ekspertskoj radionici „Informacione tehnologije, transport i istraživanje i razvoj“
10.12.2010 Plovput na plenarnoj sednici Centralne komisije za plovidbu Rajnom
09.12.2010 Evropska komisija usvojila Strategiju Evropske unije za dunavski region
19.10.2010 Plovput na sastanku saveta direktora projekta NEWADA
06.10.2010 Nastavak saradnje dunavskih administracija u okviru projekta NEWADA
30.09.2010 U Beogradu održan skup o implementaciji i finansiranju Dunavske strategije
29.09.2010 Plovput na godišnjoj konferenciji SEE programa
28.09.2010 U Beogradu održan skup o implementaciji i finansiranju Dunavske strategije
30.06.2010 Međunarodni dan Dunava (29. jun) obeležen u Srbiji
26.06.2010 Plovput organizovao radionicu za stejkholdere projekta NEWADA u Srbiji
26.03.2010 Plovput na sastanku eksperata za hidrotehnička pitanja Dunavske komisije
06.01.2010 Plovput u sastavu srpske delegacije na sastancima vezanim za Dunavsku strategiju EU
27.06.2009 Dunav zaboravljena prečica na putu do Evropske unije
09.11.2012 Nastavak implementacije Dunavske strategije
20.05.2024 Sastanak radne grupe za Dunavsku strategiju
30.04.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
24.05.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
01.07.2013 Obeležavanje Dana Dunava
22.08.2013 Dunavski basen
18.11.2013 Sastanak direktora projekta NEWADA duo održan u Beogradu
06.12.2013 Konferencija DISC 2013 održana u Beogradu
20.03.2014 Radionica za zainteresovane strane projekta CO-WANDA
01.04.2014 Aktuelizacija pitanja odlaganja brodskog otpada na međunarodnim plovnim putevima
11.11.2014 Nove publikacije u okviru projekta NEWADA duo
14.11.2014 Uspešan završetak projekta NEWADA duo
12.09.2014 Održana završna konferencija projekta CO-WANDA
11.05.2015 Sastanak Saveta direktora dunavskih administracija za plovne puteve u Beogradu
22.05.2015 Učvršćena saradnja dunavskih administracija za plovne puteve
05.07.2019 Novo izdanje Dunavskog rečnika
11.03.2020 Uvođenje „DAVID” obrazaca u Srbiji od 1. marta 2020. godine
21.04.2023 Poseta delegacije Dunavske komisije
08.02.2012 Završna konferencija projekta WANDA
16.05.2011 Industrijski forum u okviru projekta RISING
22.04.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
11.06.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
23.06.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
12.07.2011 "RIS Program za opremanje" za opremanje komercijalnih brodova RIS uređajima
10.08.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
05.09.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
08.02.2012 Završna konferencija projekta NEWADA
28.09.2012 Plovput nagrađen za uspešnu implementaciju projekta NEWADA
14.03.2012 Završna prezentacija projekata NEWADA i WANDA za zainteresovane strane u Srbiji
23.02.2012 Veliki uspeh projekta NEWADA
08.03.2012 Završna konferencija projekta WANDA
03.04.2012 Uspešna implementacija projekata NEWADA i WANDA – rezultati trogodišnje transnacionalne saradnje predstavljeni zainteresovanim stranama u Srbiji
08.06.2012 Godišnja konferencija Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa
30.06.2012 Obeležen Međunarodni dan Dunava (29. jun)
01.07.2012 Još jedna međunarodna potvrda kvaliteta projekta NEWADA

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post