Vesti

print


18.11.2013.

Direktori devet uprava za plovne puteve podunavskih zemalja održali 13-15. novembra 2013. godine treći redovni sastanak u Beogradu.

Treći redovni sastanak saveta direktora projekta NEWADA duo održan je 13-14. novembra 2013. Godine u Beogradu, u organizaciji Direkcije za vodne puteve. Na sastanku je postignut dogovor o zajedničkim usaglašenim pokazateljima učinka vezanim za raspoloživnost plovnog puta Dunava za bezbednu plovidbu.

U okviru projekta NEWADA duo, po prvi put će biti pripremljen usaglašen, korisnički orijentisan izveštaj sedam zemalja o raspoloživosti plovnog puta Dunava za bezbednu plovidbu. Publikovanje ovakvih usaglašenih izveštaja će postati redovna praksa partnera na projektu NEWADA duo.

southeast-europe.net

Direkcija za vodne puteve je partner na projektu NEWADA duo (Network of Danube Waterway Administrations, data and user orientation - Mreža dunavskih administracija za plovne puteve, orijentacija ka podacima i korisnicima), koji se sufinansira u okviru četvrtog poziva EU Programa transnacionalne saradnje jugoistočna Evropa (SEE program). Implementacija projekta je započela 01. oktobra 2012. godine, a trajaće do 30. Septembra 2014. godine.

newada-duo.eu

U okviru projekta NEWADA duo, zastupljene su sledeće teme: koordinirano unapređenje kvaliteta informacija o vodostajima, usaglašeno publikovanje podataka o kritičnim sektorima za plovidbu, usaglašavanje planova obeležavanja na zajedničkim sektorima reke Dunav, koordinirano inkorporiranje podataka o dubinama plovnog puta u elektronske navigacione karte, usaglašena priprema papirnih elektronskih navigacionih karata, koordinirano unapređenje mreže pristupnih tačaka bežičnom internet, dalji razvoj FIS portala za reku Dunav, testiranje virtuelnih i daljinski kontrolisanih znakova za obeležavanje plovnog puta kroz pilot akcije, koordinirano unapeđenje procesa prikupljanja hidrografskih podataka, integrisano upravljanje plovnim putevima, zajedničko definisanje indikatora uspešnosti u održavanju plovnih puteva, kao i saradnja u oblasti odnosa sa javnošću i strateške komunikacije. Međunarodni konzorcijum koji implementira ovaj projekat čini 9 nacionalnih institucija iz 7 podunavskih zemalja (Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Rumunije i Bugarske) nadležnih za održavanje i razvoj Dunava kao međunarodnog plovnog puta.

Projekat NEWADA duo je naslednik nagrađivanog projekta NEWADA, koji je implementiran u periodu 2009-2012. godine. Ovaj projekat predstavlja okvir strateškog karaktera za saradnju dunavskih administracija za plovne puteve, sa ciljem usaglašavanja kvaliteta informacija o stanju plovnog puta i pravoremenoj distribuciji tih informacija svim korisnicima plovnih puteva.


NazadKljučne reči za povezane vesti:
NEWADA duopreuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post