Vesti

print


08.02.2012.

Završna konferencija projekta NEWADA biće održana 22. februara 2012. godine u Budimpešti, u hotelu Novotel Budapest Danube. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati saradnje dunavskih administracija za plovne puteve u prethodne tri godine, koji obuhvataju planove za unapređenje prekogranične saradnje u oblasti hidrografskih merenja, planove za održavanje plovnih puteva, strategije dunavskih administracija za plovne puteve za period 2012-2020, usaglašene elektronske navigacione karte, međunarodni FIS (Fairway Information System) portal za reku Dunav, kao i mrežu pristupnih tačaka bežičnom internetu uspostavljenu duž Dunava. Pažnja će biti posvećena i zajedničkim planovima dunavskih administracija za plovne puteve, uključujući i projekat NEWADA duo (Network of Danube Waterway Administrations - data and user orientation) koji je kandidovan za finansiranje u okviru četvrtog poziva EU Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa. Koristimo ovu priliku da pozovemo sve zainteresovane strane projekta da učestvuju na ovom jedinstvenom događaju. Više informacija o završnoj konferenciji projekta NEWADA možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji projekta (www.newada.eu), kao i kontaktiranjem koordinatora Plovputa za projekat NEWADA.

Projekat NEWADA je kofinansiran u okviru prvog poziva EU Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa. Radi se o trogodišnjem projektu (2009-2012) čiji je cilj unapređenje međunarodne saradnje (u oblasti održavanja unutrašnjih plovnih puteva, hidrologije, hidrografije i informacionih i komunikacionih tehnologija) između institucija koje se bave pitanjima plovidbe Dunavom kao međunarodnim plovnim putem. Direkcija za vodne puteve je partner na ovom projektu, a njeno ućešće kofinansirano je iz IPA fondova EU. Više informacija o ovom projektu možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji projekta (www.newada.eu), kao i na internet prezentaciji Plovputa.


NazadKljučne reči za povezane vesti:
NEWADA


Povezane vesti:

22.12.2010 Plovput na ekspertskoj radionici „Informacione tehnologije, transport i istraživanje i razvoj“
19.10.2010 Plovput na sastanku saveta direktora projekta NEWADA
06.10.2010 Nastavak saradnje dunavskih administracija u okviru projekta NEWADA
29.09.2010 Plovput na godišnjoj konferenciji SEE programa
26.06.2010 Plovput organizovao radionicu za stejkholdere projekta NEWADA u Srbiji
25.06.2010 Plovput domaćin statusnog sastanka projekta NEWADA
25.05.2010 Plovput organizuje statusni sastanak i radionicu za stejkholdere iz Srbije u okviru projekta NEWADA
20.02.2010 Независна мониторинг мисија Европске Уније за ”SEE” пројекте у посети Пловпуту
20.02.2010 Nezavisna monitoring misija Evropske Unije za SEE projekte u poseti Plovputu
10.02.2010 Plovput na trećem Statusnom sastanku projekta NEWADA
13.11.2009 Sastanak bilateralne radne grupe Rumunije i Srbije za ENC
05.07.2019 Novo izdanje Dunavskog rečnika
22.05.2015 Učvršćena saradnja dunavskih administracija za plovne puteve
11.05.2015 Sastanak Saveta direktora dunavskih administracija za plovne puteve u Beogradu
14.11.2014 Uspešan završetak projekta NEWADA duo
11.11.2014 Nove publikacije u okviru projekta NEWADA duo
06.12.2013 Konferencija DISC 2013 održana u Beogradu
22.11.2013 Konferencija DISC 2013 u Beogradu
18.11.2013 Sastanak direktora projekta NEWADA duo održan u Beogradu
10.07.2013 Studenti Tehničkog univerziteta DELFT iz Holandije u poseti Plovputu
24.05.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
30.04.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
28.09.2012 Plovput nagrađen za uspešnu implementaciju projekta NEWADA
01.07.2012 Još jedna međunarodna potvrda kvaliteta projekta NEWADA
08.06.2012 Godišnja konferencija Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa
03.04.2012 Uspešna implementacija projekata NEWADA i WANDA – rezultati trogodišnje transnacionalne saradnje predstavljeni zainteresovanim stranama u Srbiji
23.02.2012 Veliki uspeh projekta NEWADA
14.03.2012 Završna prezentacija projekata NEWADA i WANDA za zainteresovane strane u Srbiji
08.02.2012 Završna konferencija projekta NEWADA
12.11.2011 Projekat NEWADA predstavljen kao primer dobre prakse na SEE info danima u Beogradu
05.09.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
10.08.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
23.06.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
11.06.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
22.04.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post