print


25.06.2010.

Direkcija za unutrašnje plovne puteve Plovput bila je domaćin statusnog sastanka projekta NEWADA (Network of Danube Waterway Administrations), održanog 24. juna u Beogradu. Na sastanku su učestvovali predstavnici deset od ukupno dvanaest partnera na projektu. Statusni sastanci okupljaju koordinatore iz svih organizacija koje učestvuju na realizaciji projekta. Ovo je prvi multilateralni sastanak u okviru projekta NEWADA čiji je organizator Direkcija za unutrašnje plovne puteve Plovput.

Na sastanku su razmatrana operativna pitanja u domenu realizacije projektnih aktivnosti. Posebna pažnja bila je posvećena kompleksnim pitanjima vezanim za finansiranje partnera na projektu, imajući u vidu kombinovanje ERDF (Evropski fond za regionalni razvoj) i IPA (Instrumenti za pretpristupnu pomoć) fondova. Svi partneri su predstavili svoje izveštaje o napretku u realizaciji aktivnosti u proteklom periodu. Predstavnik Plovputa izvestio je članove konzorcijuma o poseti monitoring misije i pozitivnoj oceni EU monitora o aktivnostima Plovputa na ostvarivanju ciljeva projekta.

Razmatrana je dinamika budućih aktivnosti, koje obuhvataju pripremu strateških planova za unapređenje prekogranične saradnje u oblasti hidrografskih merenja, planova za optimizaciju procesa održavanja unutrašnjih plovnih puteva, planova za uspostavljanje FIS portala za Dunav, kao i planova za uspostavljanje WLAN pristpnih tačaka duž reke Dunav. Takođe, predstavljeni su razrađeni planovi za program razmene eksperata u blasti hidrografije i održavanja unutrašnjih plovnih puteva. Ocenjeno je da nema kašnjenja u realizaciji projektnih aktivnosti. Naredni statusni sastanak projekta NEWADA održaće se 5. oktobra 2010. godine u Bratislavi.


NazadKljučne reči za povezane vesti:
NEWADA, Statusni sastanak


Povezane vesti:

22.12.2010 Plovput na ekspertskoj radionici „Informacione tehnologije, transport i istraživanje i razvoj“
19.10.2010 Plovput na sastanku saveta direktora projekta NEWADA
06.10.2010 Nastavak saradnje dunavskih administracija u okviru projekta NEWADA
29.09.2010 Plovput na godišnjoj konferenciji SEE programa
26.06.2010 Plovput organizovao radionicu za stejkholdere projekta NEWADA u Srbiji
25.06.2010 Plovput domaćin statusnog sastanka projekta NEWADA
25.05.2010 Plovput organizuje statusni sastanak i radionicu za stejkholdere iz Srbije u okviru projekta NEWADA
20.02.2010 Независна мониторинг мисија Европске Уније за ”SEE” пројекте у посети Пловпуту
20.02.2010 Nezavisna monitoring misija Evropske Unije za SEE projekte u poseti Plovputu
10.02.2010 Plovput na trećem Statusnom sastanku projekta NEWADA
13.11.2009 Sastanak bilateralne radne grupe Rumunije i Srbije za ENC
08.02.2024 Statusni razgovori sa predstavnicima viadonau
05.07.2019 Novo izdanje Dunavskog rečnika
22.05.2015 Učvršćena saradnja dunavskih administracija za plovne puteve
11.05.2015 Sastanak Saveta direktora dunavskih administracija za plovne puteve u Beogradu
14.11.2014 Uspešan završetak projekta NEWADA duo
11.11.2014 Nove publikacije u okviru projekta NEWADA duo
06.12.2013 Konferencija DISC 2013 održana u Beogradu
22.11.2013 Konferencija DISC 2013 u Beogradu
18.11.2013 Sastanak direktora projekta NEWADA duo održan u Beogradu
10.07.2013 Studenti Tehničkog univerziteta DELFT iz Holandije u poseti Plovputu
24.05.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
30.04.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
28.09.2012 Plovput nagrađen za uspešnu implementaciju projekta NEWADA
01.07.2012 Još jedna međunarodna potvrda kvaliteta projekta NEWADA
08.06.2012 Godišnja konferencija Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa
03.04.2012 Uspešna implementacija projekata NEWADA i WANDA – rezultati trogodišnje transnacionalne saradnje predstavljeni zainteresovanim stranama u Srbiji
23.02.2012 Veliki uspeh projekta NEWADA
14.03.2012 Završna prezentacija projekata NEWADA i WANDA za zainteresovane strane u Srbiji
08.02.2012 Završna konferencija projekta NEWADA
12.11.2011 Projekat NEWADA predstavljen kao primer dobre prakse na SEE info danima u Beogradu
05.09.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
10.08.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
23.06.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
11.06.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
22.04.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post