Vesti

print


03.04.2012.Više od 80 predstavnika zainteresovanih strana međunarodnih projekata NEWADA i WANDA učestvovalo na završnoj prezentaciji projekata u Srbiji održanoj 29. marta 2012. godine u Beogradu.Završna prezentacija projekata NEWADA i WANDA za zainteresovane strane u Srbiji održana je 29. marta 2012. godine u Beogradu. Organizator ovog događaja bile je Direkcija za vodne puteve (Plovput), jedini partner iz Srbije na ova dva međunarodna projekta. Učesnici događaja upriličenog u klubu Atom Live imali su priliku da se upoznaju sa rezultatima ovih projekata ostvarenih u prethodne tri godine. U okviru projekta NEWADA, predstavljeni su međunarodni FIS portal za reku Dunav, koji sardži sve relevantne i ažurirane informacije vezane za plovidbu, uspostavljena mreža pristupnih tačaka bežičnom interentu duž Dunava, usaglašene elektronske navigacione karte, strateški dokumenti u domenu unapređenja prekogranične saradnje u oblasti hidrografskih merenja, održavanja plovnih puteva, kao i razvoja dunavskih administracija za plovne puteve u periodu 2012-2020. godine. U okviru projekta WANDA, pažnja je posvećena Međunarodnom okvirnom konceptu za upravljanje brodskim otpadom na Dunavu, finansijskom modelu za upravljanje brodskim otpadom na Dunavu, kao i rezultatima sprovedenih pilot aktivnosti na gornjem i donjem Dunavu. Na kraju, predstavljeni su planovi dunavskih administracija za plovne puteve za nastavke ovih projekta – NEWADA duo (Network of Danube Waterway Administrations – data and user orientation) i CO-WANDA (Convention for Waste Management for Inland Navigation on the Danube), koji su kandidovani u okviru četvrtog poziva EU Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa.Više od 80 predstavnika zainteresovanih strana iz Srbije učestvovalo je na ovom događaju, uključujući Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku, lučke kapetanije, luke, brodarske kompanije, Jugoregistar, HEPS Đerdap, Kancelarija za evropske integracije, Vode Vojvodine, Srbijavode, Direkcija za vode, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Republički zavod za statistiku, Institut za arhitektutu i urbanizam Srbije, Republički hidrometeorološki zavod i dr.Ovaj događaj imao je i internacionalni karakter, imajući u vidu da su na njemu učestvovali predstavnici međunarodnih institucija (Međunarodne komisije za sliv reke Save i Transportne opservatorije za Jugoistočnu Evropu, partneri na projektima NEWADA i WANDA iz podunavskih zemalja (via donau iz Austrije, SVP – Slovačka vodoprivderna komapnija iz Slovačke, AFDJ – Rumunska administracija za reku Dunav i APDF – Rumunska administracija za rečne luke na Dunavu iz Rumunije, kao i EAEMDR - Izvršna agencija za istraživanje i održavanje reke Dunav iz Bugarske), kao i partneri Plovputa na drugim međunarodnim projektima (Witeveen+Bos iz Holandije, DHI – Danski hidraulički institut iz Danske, Selex Integrati iz Italije, IC Consulenten iz Austrije, Periskal iz Belgije).Projekti NEWADA (Network of Danube Waterway Administration – Mreža dunavskih administracija za plovne puteve) i WANDA (Waste Management for Inland Navigation on the Danube – Upravljanje brodskim otpadom na Dunavu) finansirani su u okviru prvog poziva EU Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (www.southeast-europe.net). Implementacija ovih projekata započela je 2009. godine, a biće okončana 2012. godine.Više informacija o ovim projektima možete pronaći na zvaničnim internet prezentacijama projekata (www.newada.eu i www.wandaproject.eu), kao i na internet prezentaciji Direkcije za vodne puteve (www.plovput.rs).

 


 
 


 


 


 


 


 


 


NazadKljučne reči za povezane vesti:
NEWADA, WANDA


Povezane vesti:

22.12.2010 Plovput na ekspertskoj radionici „Informacione tehnologije, transport i istraživanje i razvoj“
19.10.2010 Plovput na sastanku saveta direktora projekta NEWADA
24.10.2010 Plovput održao predavanje o projektu WANDA na Građevinskom fakultetu
06.10.2010 Nastavak saradnje dunavskih administracija u okviru projekta NEWADA
29.09.2010 Plovput na godišnjoj konferenciji SEE programa
02.07.2010 Plovput na sastanku upravnog odbora projekta WANDA
26.06.2010 Plovput organizovao radionicu za stejkholdere projekta NEWADA u Srbiji
25.06.2010 Plovput domaćin statusnog sastanka projekta NEWADA
25.05.2010 Plovput organizuje statusni sastanak i radionicu za stejkholdere iz Srbije u okviru projekta NEWADA
28.04.2010 Plovput organizovao radionicu za nacionalne stejkholdere u okviru projekta WANDA
20.02.2010 Независна мониторинг мисија Европске Уније за ”SEE” пројекте у посети Пловпуту
20.02.2010 Nezavisna monitoring misija Evropske Unije za SEE projekte u poseti Plovputu
10.02.2010 Plovput na trećem Statusnom sastanku projekta NEWADA
13.11.2009 Sastanak bilateralne radne grupe Rumunije i Srbije za ENC
17.11.2009 Plovput na sastanku Upravnog odbora projekta WANDA
27.08.2009 Plovput na početnom sastanku partnera na projektu WANDA
05.07.2019 Novo izdanje Dunavskog rečnika
22.05.2015 Učvršćena saradnja dunavskih administracija za plovne puteve
11.05.2015 Sastanak Saveta direktora dunavskih administracija za plovne puteve u Beogradu
12.09.2014 Održana završna konferencija projekta CO-WANDA
14.11.2014 Uspešan završetak projekta NEWADA duo
11.11.2014 Nove publikacije u okviru projekta NEWADA duo
01.04.2014 Aktuelizacija pitanja odlaganja brodskog otpada na međunarodnim plovnim putevima
06.12.2013 Konferencija DISC 2013 održana u Beogradu
22.11.2013 Konferencija DISC 2013 u Beogradu
18.11.2013 Sastanak direktora projekta NEWADA duo održan u Beogradu
10.07.2013 Studenti Tehničkog univerziteta DELFT iz Holandije u poseti Plovputu
24.05.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
30.04.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
28.09.2012 Plovput nagrađen za uspešnu implementaciju projekta NEWADA
01.07.2012 Još jedna međunarodna potvrda kvaliteta projekta NEWADA
08.06.2012 Godišnja konferencija Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa
03.04.2012 Uspešna implementacija projekata NEWADA i WANDA – rezultati trogodišnje transnacionalne saradnje predstavljeni zainteresovanim stranama u Srbiji
08.03.2012 Završna konferencija projekta WANDA
23.02.2012 Veliki uspeh projekta NEWADA
14.03.2012 Završna prezentacija projekata NEWADA i WANDA za zainteresovane strane u Srbiji
08.02.2012 Završna konferencija projekta WANDA
08.02.2012 Završna konferencija projekta NEWADA
12.11.2011 Projekat NEWADA predstavljen kao primer dobre prakse na SEE info danima u Beogradu
05.09.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
10.08.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
23.06.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
11.06.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
22.04.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post