print


24.10.2010.

Predstavnici Direkcije za vodne puteve održali su predavanje na Građevnskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 23. novembra 2010. godine. Ovo predavanje je bilo upriličeno za studente master studija na katedri za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo. Tema predavanja bila je implementacija projekta WANDA (Waste Management for Inland Navigation on the Danube – Upravljanje brodskim otpadom na Dunavu), sa posebnim osvrtom na vrste brodskog otpada. Svrha organizovanja ovakvih prezentacija je promocija unutrašnjih plovnih puteva, unutrašnje plovidbe i aktuelnih projekata među mladim ljudima kako bi bila unapređena njihova zainteresovanost za iste. Direkcija za vodne puteve već godinama organizuje i učestvuje u ovakvim događajima, a trudiće se da sa takvom praksom nastavi i u budućnosti.


NazadKljučne reči za povezane vesti:
WANDA, Građevinski fakultet


Povezane vesti:

22.12.2010 Plovput na ekspertskoj radionici „Informacione tehnologije, transport i istraživanje i razvoj“
24.10.2010 Plovput održao predavanje o projektu WANDA na Građevinskom fakultetu
29.09.2010 Plovput na godišnjoj konferenciji SEE programa
02.07.2010 Plovput na sastanku upravnog odbora projekta WANDA
28.04.2010 Plovput organizovao radionicu za nacionalne stejkholdere u okviru projekta WANDA
20.02.2010 Независна мониторинг мисија Европске Уније за ”SEE” пројекте у посети Пловпуту
20.02.2010 Nezavisna monitoring misija Evropske Unije za SEE projekte u poseti Plovputu
17.11.2009 Plovput na sastanku Upravnog odbora projekta WANDA
27.08.2009 Plovput na početnom sastanku partnera na projektu WANDA
12.09.2014 Održana završna konferencija projekta CO-WANDA
01.04.2014 Aktuelizacija pitanja odlaganja brodskog otpada na međunarodnim plovnim putevima
20.03.2014 Radionica za zainteresovane strane projekta CO-WANDA
10.07.2013 Studenti Tehničkog univerziteta DELFT iz Holandije u poseti Plovputu
01.07.2012 Još jedna međunarodna potvrda kvaliteta projekta NEWADA
08.06.2012 Godišnja konferencija Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa
03.04.2012 Uspešna implementacija projekata NEWADA i WANDA – rezultati trogodišnje transnacionalne saradnje predstavljeni zainteresovanim stranama u Srbiji
08.03.2012 Završna konferencija projekta WANDA
14.03.2012 Završna prezentacija projekata NEWADA i WANDA za zainteresovane strane u Srbiji
08.02.2012 Završna konferencija projekta WANDA
05.09.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
10.08.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post