print


14.07.2011.

Direkcija za vodne puteve je u saradnji sa UNECE-om (Evropska Ekonomska komisija pri Ujedinjenim Nacijama), pripremila i publikovala CEVNI (Evropski pravilnik za unutrašnje plovne puteve - European Code for Inland Waterways), u formi plakata. Plovput je u prethodnom periodu aktivno učestvovao na standardizaciji i publikovanju ovakvog dokumenta, sa željom da ga na što efikasniji način približi svim učesnicima u plovidbi.

Plakat u pdf formatu, originalnih dimenzija 50x70cm, možete preuzeti sa naše prezentacije.

Evropska Ekonomska komisija pri Ujedinjenim Nacijama je prihvatila grafičko rešenje predloženo od strane Plovputa i dokument je moguće preuzeti i na zvaničnoj prezentaciji UNECE-a, live.unece.org, na engleskom, francuskom ili ruskom jeziku.


NazadKljučne reči za povezane vesti:
CEVNIpreuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post