informacije-od-javnog-znacaja

Obrasci:Podaci koje Direkcija poseduje su dokumenti koji su nastali u radu Direkcije, a opšti podaci o stanju vodnih puteva, plavnosti i slično se nalaze na sajtu Direkcije u vidu saopštenja.

Tražiocu informacije mogu se staviti na uvid sve informacije sa kojima raspolaže Direkcija, koje su nastale u radu ili u vezi sa radom Direkcije, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, osim kada su se, prema Zakonu, stekli uslovi za isključenje ili ograničenje pristupa informaciji od javnog značaja.

Najčešći zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja odnosili su se na zahteve za dostavljanje kopije dokumenata koji sadrže traženu informaciju (najčešće informacije koje su se ticale bivših zaposlenih za ostvarivanje nekih ličnih prava kao što su uknjižba stana i sl.)

Postupak za pristup informacijama od javnog značaja vodi se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", broj 120/04, 54/07 i 104/09, 36/10), na osnovu usmenog ili pismenog zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

U skladu sa članom 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja direktor Direkcije za vodne puteve je doneo Odluku o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Ovlašćeno lice
za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Direkciji za vodne puteve je:

Dragana Bogdanović Veselinović, dipl.pravnik
tel: 011 30 29 844
mejl: dveselinovicplovput.rs

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post