Vesti

print


26.12.2017.

Nove plovidbene karte za deonice Dunava, Save i Tise u Srbiji dostupne su na internet stranici Direkcije za vodne puteve

Plovidbene karte sadrže ažurne podatke o poziciji plovnog puta, sistemu obeležavanja plovnog puta, podatke o raspoloživim dubinama u odnosu na niski plovidbeni nivo (sa informacijama o vremenu hidrografskih merenja), stacionažama po osovini plovnog puta na svakih 200 m, poprečnim profilima, sidrištima, skelskim prelazima, infrastrukturnim objektima na plovnom putu (prevodnicama, mostovima, hidrotehničkim građevinama, dalekovodima), većim naseljima duž sve tri reke, poziciji potopljenih plovila u ili u blizini plovnog puta ili propisanih sidrišta, vodomernim stanicama i karakterističnim plovidbenim nivoima, kao i kontaktima institucija nadležnih za unutrašnju plovidbu u Republici Srbiji.

Plovidbene karte

Plovidbena karta Dunava (km 1433.10 – km 845.50) sadrži podatke o raspoloživim dubinama od 1,5m, 2,0m, 2,3m, 2,5m, 3,0m i 3,5 m u odnosu na niski plovidbeni nivo, kao i Plovidbena karta Tise (km 164.0 – km 0.00). Plovidbena karta Save (km 210.8 – km 0.00) pruža informacije o raspoloživosti dubina od 1,6m, 2,0m, 2,3m i 2,5m.

Četvrto izdanje Plovidbene karte reke Dunav
Ključne promene u okviru četvrtog izdanja Plovidbene karte reke Dunav u odnosu na drugo odnose se na ažurirane informacije o dubinama (1.5m, 2.0m, 2.3m, 2.5m, 3.0m i 3.5m) u odnosu na niski plovidbeni nivo (a na osnovu poslednjih hidrografskih merenja).

Treće izdanje Plovidbene karte reke Save
Najznačajnije promene u trećem izdanju Karte jesu informacije o lokaciji za izgradnju novog mosta na reci Savi uzvodno od ušća reke Kolubare, uljučujući poziciju postavljenog privremenog mosta sa prilagođenim sistemom obeležavanja, kao i ažurirane informacije o raspoloživim dubinama u odnosu na niski plovidbeni nivo na deonici od rkm 210.8 do rkm 59.0, a na osnovu rezultata hidrografskih merenja sprovedenih tokom maja i juna 2017. godine.

Drugo izdanje Plovidbene karte reke Tise
Drugo izdanje Plovidbene karte Tise sadrži izmenjene i ažurne informacije o raspoloživim dubinama u okviru plovnog puta u odnosu na niski plovidbeni nivo na čitavoj dužini toka kroz Republiku Srbiju, a na osnovu hidrografskih merenja iz 2017. godine, kao i podatke o mostovima, uključujući i njihove situacione planove.

Pored toga, Plovidbene karte sadrže i legendu simbola korišćenih za obeležavanje objekata u okviru plovnog puta.

Kao zaseban deo, Plovidbene karte obuhvataju i Atlas sidrišta sa detaljnim informacijama o dostupnosti sidrišta na plovnim putevima u Republici Srbiji.

Plovidbene karte prilagođene za štampu u A4 formatu mogu se preuzeti sa stranice papirnih plovidbenih karata.


NazadKljučne reči za povezane vesti:
papirne, plovidbene, karte


Povezane vesti:

21.05.2010 Beograd - Saopštenje br. 6/10
17.04.2010 Plovput publikovao plovidbene karte Save i Tise
13.11.2009 Sastanak bilateralne radne grupe Rumunije i Srbije za ENC
22.08.2006 Novi Sad - Saopštenje br. 28/06
28.02.2011 Plovput publikovao elektronsku navigacionu kartu za reku Savu
10.05.2011 Novi Sad - Saopštenje br. 04/11
23.06.2011 Nastavak saradnje dunavskih administracija kroz projekat NEWADA
25.07.2011 Beograd - Saopštenje br. 12/11
26.07.2011 Beograd - Saopštenje br. 13/11
10.08.2011 Beograd - Saopštenje br. 17/11
08.02.2012 Završna konferencija projekta NEWADA
24.02.2012 Beograd - Saopštenje br. 05/12
25.02.2012 Beograd - Saopštenje br. 06/12
02.03.2012 Beograd - Saopštenje br. 07/12
03.04.2012 Uspešna implementacija projekata NEWADA i WANDA – rezultati trogodišnje transnacionalne saradnje predstavljeni zainteresovanim stranama u Srbiji
08.06.2012 Godišnja konferencija Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa
18.07.2012 Javnost procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova
26.07.2012 Ministarstvo za infrastukturu i energetiku - Saopštenje br. 21/2012
20.08.2012 Beograd - Saopštenje br. 23/12
04.09.2012 Novi Sad - Saopštenje br. 22/12
17.09.2012 Nastavak javnog procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova na Dunavu
25.12.2012 Ažurirane elektronske navigacione karte za reku Dunav
30.04.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
19.07.2013 Novi Sad - Saopštenje br. 11/13
24.05.2013 Nastavak saradnje dunavskih administracija za plovne puteve
02.08.2013 Apatin - br. 10/13
10.09.2013 Ministarstvo saobraćaja
10.09.2013 Pančevo - br. 10/13
30.10.2013 Pančevo - br. 12/13
18.11.2013 Sastanak direktora projekta NEWADA duo održan u Beogradu
11.12.2013 Novi Sad - br. 17/13
12.12.2013 Beograd - br. 21/13
08.05.2014 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
08.05.2014 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
08.05.2014 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
08.05.2014 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
04.08.2014 Privremene promene sistema obeležavanja u zoni Pančevačkog mosta
14.11.2014 Uspešan završetak projekta NEWADA duo
25.02.2015 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
04.05.2015 Plovput ugostio učenike i nastavnike Škole za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju
24.06.2015 Nastavna poseta polaznika Vojne akademije Direkciji za vodne puteve
30.06.2015 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
07.09.2015 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
07.12.2015 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
23.11.2015 Nove elektronske plovidbene karte za reku Dunav
16.12.2015 Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte
14.01.2016 Prelazak na Zimski plan obeležavanja vodnih puteva
07.03.2016 Beograd - br. 09/16
08.03.2016 Novi Sad - br. 03/16
08.03.2016 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Kalendar događaja

METEET


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiStakeholders' Forum

AtoNs

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream

post