Plovput RSS Feed http://www.plovput.gov.rs/ PLOVPUT Saopstenja sr Copyright Plovput lkrivokuca@plovput.rs (L. Krivokuca) lkrivokuca@plovput.rs (L. Krivokuca) Plovput publikovao novu plovidbenu kartu reke Save prilagođenu za štampu http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1136 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1136 Na internet prezentaciji Plovputa dostupno treće izdanje Plovidbene karte reke Save Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Nove elektronske plovidbene karte reke Save http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1141 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1141 Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Savu u Inland ECDIS standardu 2.3. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Ažuriran sistem obeležavanja vodnog puta na gradilištu novog mosta na reci Savi http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1133 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1133 Na internet prezentaciji Direkcije za vodne puteve dostupna je nova ažurirana ćelija elektronske plovidbene karte Save Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Promene raspoloživih gabarita i izmeštanje plovnog puta na kritičnom sektoru Futog http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1128 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1128 Na internet prezentaciji Direkcije za vodne puteve dostupan je novi situacioni plan kritičnog sektora Futog i nova ažurirana ćelija Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Evropska RIS nedelja održana u Beogradu http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1131 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1131 Pored sastanaka stručnih RIS grupa (VTT, Inalnd ECDIS, NtS i ERI), tradicionalni Dan od zajedničkog interesa održan je 10. maja 2017. godine Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Promena režima prevođenja na brodskoj prevodnici Đerdap II http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1126 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1126 Obaveštenje o promeni režima plovidbe u sektoru od km. 858 do km. 868. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Plovput publikovao treće izdanje plovidbene karte reke Dunav http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1123 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1123 Na internet prezentaciji Plovputa dostupna plovidbena karta celog toka Dunava kroz Republiku Srbiju Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Režim dnevne plovidbe uspostavljen na celom toku Dunava http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1120 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1120 Na osnovu saopštenja Lučkih kapetanija od 02.02.2017 do 10.02.2017, dozvoljava se plovidba na celom toku reke Dunav u periodu Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Obustava plovidbe na celom toku Dunava http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1118 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1118 Lučka kapetanija Beograd, na osnovu člana 170 Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama izdala je Saopštenje brodarstvu Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 ENC Dunava u Inland ECDIS standardu 2.3 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1115 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1115 Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Dunav u Inland ECDIS standardu 2.3. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Nova ćelija elektronske plovidbene karte Dunava na deonici kritičnog sektora Futog http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1113 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1113 Direkcija za vodne puteve je publikovala novu ćeliju elektronske plovidbene karte Dunava na deonici kritičnog sektora Futog Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Nova situacija kritičnog sektora Futog http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1104 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1104 Hidrografsko merenje kritičnog sektora Futog obavljeno je 14. i 15. decembra 2016. godine. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Nove elektronske plovidbene karte reke Tise http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1108 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1108 Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Tisu u Inland ECDIS standardu 2.3. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 Nove funkcionalnosti Plovidbenog biltena dostupne korisnicima plovnih puteva http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1106 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1106 Nakon završetka perioda funkcionalnog testiranja, Direkcija za vodne puteve je publikovala nove sadržaje na elektronskom Plovidbenom biltenu Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 5.7 miliona tona robe transportovano vodnim putevima u prvih 6 meseci 2016. godine http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1096 http://www.plovput.gov.rs/vesti/1/1096 U prvih šest meseci 2016. godine zadržan obim transporta iz istog perioda 2015. godine Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100