Vesti

print


25.04.2017.

Obaveštenje o promeni režima plovidbe u sektoru od km. 858 do km. 868.print


13.02.2017.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupna plovidbena karta celog toka Dunava kroz Republiku Srbijuprint


12.02.2017.

Na osnovu saopštenja Lučkih kapetanija od 02.02.2017 do 10.02.2017, dozvoljava se plovidba na celom toku reke Dunav u perioduprint


08.01.2017.

Lučka kapetanija Beograd, na osnovu člana 170 Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama izdala je Saopštenje brodarstvuprint


30.12.2016.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Dunav u Inland ECDIS standardu 2.3.print


21.12.2016.

Direkcija za vodne puteve je publikovala novu ćeliju elektronske plovidbene karte Dunava na deonici kritičnog sektora Futogprint


19.12.2016.

Hidrografsko merenje kritičnog sektora Futog obavljeno je 14. i 15. decembra 2016. godine.print


14.12.2016.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Tisu u Inland ECDIS standardu 2.3.print


09.12.2016.

Nakon završetka perioda funkcionalnog testiranja, Direkcija za vodne puteve je publikovala nove sadržaje na elektronskom Plovidbenom biltenuprint


30.09.2016.

U prvih šest meseci 2016. godine zadržan obim transporta iz istog perioda 2015. godineprint


17.09.2016.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Savu u Inland ECDIS standardu 2.3.print


13.09.2016.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupan je novi situacioni plan kritičnog sektora Futog. Plovni put je izmešten i suženprint


08.09.2016.

Usled remontnih radova na prevodnici Đerdap II u periodu od 12.09.2016. godine do 19.10.2016. godine, celokupno prevođenje preuzeće rumunska brodska prevodnicaprint


07.09.2016.

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović i komesarka EU za transport, Violeta Bulc, u poseti Direkciji za vodne puteve 06. septembra 2016. godineprint


03.08.2016.

Novi situacioni planovi izrađeni su na osnovu rezultata hidrografskih merenja sprovedenih u periodu maj-jun 2016. godine.print


05.07.2016.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Tisu u Inland ECDIS standardu 2.1. Karte se mogu preuzeti sa www.plovput.rsprint


05.07.2016.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupna plovidbena karta celog toka reke Tise kroz Srbijuprint


17.06.2016.

Sekeretarijat Dunavske komisije je od nadležnih organa Republike Austrije dobio informaciju da je izdato Saopštenje brodarstva br. 79/00 za 2016. godinu  i 80/00 za 2016. godinuprint


13.04.2016.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupna nova plovidbena karta celog toka reke Save kroz Srbiju.print


22.03.2016.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupna nova plovidbena karta celog toka Dunava kroz Srbiju i dela toka reke Save.print


01.03.2016.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Savu u Inland ECDIS standardu 2.1.print


17.02.2016.

Generalni sekretarijat Dunavske komisije obavestio zemlje clanice o obnavljanju granicne kontrole plovila prilikom ulaska u Republiku Austrijuprint


14.01.2016.

Direkcija za vodne puteve (Plovput), zbog niskih trenutnih temperatura vode i prognoziranih temperatura vazduha, dana 13.01.2016. započela je sa postepenim prelaskom.print


21.12.2015.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupni su novi situacioni planovi kritičnih sektora Staklar, Borovo I, Susek, Futog, Aranika Ada, Čortanovci i Beška.print


16.12.2015.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Dunav u Inland ECDIS standardu 2.1.print


15.12.2015.

Na prezentaciji Direkcije za vodne puteve dostupan je novi Plan obeležavanja za 2016. godinuprint


02.12.2015.

U prvih devet meseci 2015. godine ostvaren rast obima vodnog transporta od 8% u odnosu na isti period 2014. godineprint


23.11.2015.

U novembru 2015. godine Plovput je izradio i publikovao nove elektronske plovidbene karte reke Dunavprint


18.11.2015.

Tokom oktobra Plovput izvršio tehničko održavanje zimovnika u Novom Sadu za prihvat plovila u nepovoljnim vremenskim uslovimaprint


02.10.2015.

U toku tehničko održavanje zimovnika u Novom Sadu za prihvat plovila u nepovoljnim vremenskim uslovimaprint


06.08.2015.

Dostupan je novi situacioni plan kritičnog sektora Futog. Plovni put je izmešten i suženprint


31.07.2015.

Na Kritičnom sektoru Futog, Direkcija za vodne puteve je izvršila izmeštanje plovnog puta.print


24.06.2015.

U okviru nastavne posete, polaznici Vojne akademije boravili 19. juna 2015. godne u Direkciji za vodne puteve i upoznali se sa aktuelnim aktivnostima održavanja vodnih putevaprint


22.05.2015.

Redovni sastanak Saveta direktora Mreže dunavskih administracija za plovne puteve održan je 19-20. maja 2015. godine u Beograduprint


19.05.2015.

Plovidbeni bilten sa dnevno i časovno ažuriranim podacima o plovidbenim uslovima na plovnim putevima u Republici Srbiji dostupan na internet prezentaciji Plovputaprint


11.05.2015.

NEWADA (Mreža dunavskih administracija za plovne puteve) nastavlja sa radomprint


04.05.2015.

Plovput tokom aprila i maja u više navrata ugostio učenike i nastavnike Škole za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju iz Beogradaprint


01.04.2015.

Direkcija za vodne puteve dana 30.03.2015. god. završila prelazak sa zimskog plana obeležavanja na godišnji “ Plan obeležavanja unutrašnjih plovnih puteva na rekama Dunav i Tisa za 2015. godinu”.print


26.03.2015.

Direkcija za vodne puteve dana 25.03.2015. god. završila prelazak sa zimskog plana obeležavanja na godišnji Plan obeležavanja unutrašnjih plovnih puteva na rekama Dunav i Tisa za 2015. godinuprint


26.12.2014.

Direkcija za vodne puteve je 22. decembra 2014. godine započela prelazak na zimski plan obeležavanja vodnih puteva na Dunavu i Tisi.print


22.12.2014.

Javna prezentacija Izveštaja o stratešoj proceni uticaja na životnu sredinu za Strategiju razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine, održana je 12.12.2014. godine u Beograduprint


14.11.2014.

Preko 120 učesnika na Završnoj konferenciji projekta NEWADA duo održanoj 11. novembra 2014. godine u Budimpeštiprint


11.11.2014.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupni Zajednički izveštaj o Dunavu i Dunavski rečnikprint


27.10.2014.

Najava događaja: Sastanak radnih grupa i nadzornog odbora prioritetne oblasti 1a – unutrašnji plovni putevi Dunavske strategijeprint


20.10.2014.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupni novi situacioni planovi kritičnih sektora na Dunavuprint


14.10.2014.

Brod Istrajni II Direkcije za vodne puteve učestvovao u akciji dopremanja vode i hrane stanovništvu poplavljenih područjaprint


09.10.2014.

Zimovnici na reci Dunavu u Kovinu i Ivanovu osposobljeni za prihvat plovila u nepovoljnim vremenskim uslovima.print


12.09.2014.

Završna konferencija projekta CO-WANDA održana je 09. septembra 2014. godine u Budimpeštiprint


04.08.2014.

Privremene promene Sistema obeležavanja u zoni Pančevačkog mosta Plovidbena nezgoda 03. avgusta 2014. godine uzrokovala zatvaranje jednog plovidbenog otvora Pančevačkog mosta.print


22.07.2014.

Direkcija za vodne puteve izvršila je hidrografska merenja na površinskom kopu „Tamnava” Rudarskog basena „Kolubara”print


11.07.2014.

Direkcija za vodne puteve Plovput obavila je nova hidrografska snimanja kritičnog sektora Futogprint


16.06.2014.

Direkcija za vodne puteve završila sa vraćanjem na plovne puteve privremeno uklonjene ploveće signalizacije.print


05.06.2014.

Direkcija za vodne puteve je u skladu sa svojom tehničko-tehnološkom organizacijom počela sa vraćanjem privremeno uklonjene ploveće signalizacije.print


30.05.2014.

U subotu 17. maja, rano ujutru, radnici Direkcije za vodne puteve Plovput uputili su se sa Baze Plovputa na Makišu ka Obrenovcu sa dva brodaprint


26.05.2014.

Direkcija za vodne puteve je dana 24. i 25. maja 2014. godine izvršila uklanjanje dela plovećih oznaka koje zbog velike brzine rečnog tokaprint


19.05.2014.

Zbog ekstremno visokog vodostaja na reci Savi i reci Dunav i njenim pritokama, i velikih količina plutajećeg nanosa (stabala, granja i sl.)print


16.05.2014.

Direkcija za vodne puteve obavila je izmеđu 1. i 3. maja 2014. godine hidrografska merenja kritičnog sektora Apatinprint


30.04.2014.

Zbog visokog vodostaja na reci Savi i njenim pritokama, i velikih količina plutajećeg nanosa (stabala, granja i sl.), onemogućeno je održavanje ploveće signalizacije (bova) na predviđenim pozicijamaprint


10.04.2014.

Preuzmite obaveštenja i prijave vezane za predstojeće ispite i uslovima za izlazak na ispiteprint


01.04.2014.

Radionica za zainteresovane strana projekta CO-WANDA održana 27. marta 2014. godine u Beograduprint


20.03.2014.

Radionica za zainteresovane strane projekta CO-WANDA biće održana 27. marta 2014. godine u Beogradu, u Direkciji za vodne puteve - Plovputprint


23.12.2013.

Od 01. januara 2014. godine upotreba rečnih informacionih servisa u Srbiji postaje obavezna, u cilju unapređenja bezbednosti unutrašnje plovidbe.print


20.12.2013.

Zbog pojave spruda na plovnom putu reke Dunav na sektoru Futog...print


19.12.2013.

Započela primena zimskog plana obeležavanja plovnih puteva u Republici Srbiji.print


12.12.2013.

Nastavak prakse objavljivanja izveštaja o raspoloživim dimenzijama plovnog puta na kritičnim sektorima na intenet prezentaciji Plovputa.print


06.12.2013.

Nakon 7 godina, Beograd i Srbija su ponovo bili domaćin DISC-a (Danube Information Systems Conference) – jednistvene međunarodne konferencije posvećene uvođenju informacionih i komunikacionih tehnologijaprint


05.12.2013.

Republika Srbija usvojila Zakon o potvrđivanju Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN) u decembru 2013. godine.print


22.11.2013.

Nakon 7 godina, Beograd i Srbija će ponovo biti domaćin DISC-a – jednistvene međunarodne konferencije u uvođenju informacionih i komunikacionih tehnologija na unutrašnje plovne puteve.print


18.11.2013.

Direktori devet uprava za plovne puteve podunavskih zemalja održali 13-15. novembra 2013. godine treći redovni sastanak u Beogradu.print


13.11.2013.

U proteklih godinu dana, na delu reke Dunav od rkm 1106.6 do rkm 1095.6 uočen je nagli porast broja krađa oznaka za obeležavanje granica plovnog puta (bova).print


30.10.2013.

Plovput izvršio bagerovanje rečnog nanosa na ulazu u zimovnik u Novom Sadu u cilju uspostavljanjа uslova za bezbedan ulazak i izlazak brodova.print


07.10.2013.

Javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za hidrotehničke radove na reci Dunav u Srbiji od km 1295 do km 1170 održana je 03. oktobra 2013. godine u Beogradu.print


22.07.2013.

Direkcija za vodne puteve je od 17. 07. do 19.07.2013. godine izvršila obeležavanje reke Save za dnevnu i noćnu plovidbuprint


10.07.2013.

26 studenata DELFT-a započelo 09. jula 2013. godine studijsko putovanje posetom Plovputuprint


01.07.2013.

Međunarodni dan Dunava - 29. jun - obeležava se i ove godine u Srbiji nizom manifestacijaRSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterPlovidbena karta Dunava


Basic Danube Glossary

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream
CEVNI
post