Vesti

print


13.09.2018.

Projektovani hidrotehnički radovi u okviru projekta „Hidrotehnički i bagerski radovi na kritičnim sektorimaprint


06.08.2018.

Na internet prezentaciji Direkcije za vodne puteve dostupan je novi situacioni plan kritičnog sektora Futogprint


22.06.2018.

TAIEX radionica održana je 18-19. juna 2018. godine u Beogradu, u prostorijama MGSI - Direkcije za vodne puteveprint


14.06.2018.

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije ogranak HE Đerdap izdalo je obaveštenje o remontu srpske prevodniceprint


12.06.2018.

Druga METEET radionica održana je 07-08. juna 2018. godine u Beogradu, u prostorijama MGSI - Direkcije za vodne puteveprint


22.05.2018.

Na internet prezentaciji Direkcije za vodne puteve dostupan je novi situacioni plan kritičnog sektora Futogprint


19.05.2018.

U toku 2017. godine zabeleženo je smanjenje obima vodnog transporta od 14% u odnosu na 2016. godinuprint


27.04.2018.

Usled planiranog remonta rumunske prevodnice, celokupan rečni saobraćaj preuzeće srpska brodska prevodnica Đerdap 2print


10.04.2018.

Druga METEET radionica biće održana 07-08. juna 2018. godine u Beogradu, u prostorijama MGSI - Direkcije za vodne puteveprint


29.12.2017.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reke Dunav, Savu i Tisu u Inland ECDIS standardu 2.3.print


26.12.2017.

Nove plovidbene karte za deonice Dunava, Save i Tise u Srbiji dostupne su na internet stranici Direkcije za vodne puteveprint


21.12.2017.

Direkcija za vodne puteve sprovela je tri vanredna hidrografska merenja na kritičnom sektoru Futog (rkm 1.267 – rkm 1.261)print


30.11.2017.

Direkcija za vodne puteve (Plovput) i Institut Jaroslav Černi Vas pozivaju na radionicu zainteresovanih strana projekataprint


21.11.2017.

Plovput publikovao novu elektronsku plovidbenu kartu za reku Tisu u Inland ECDIS standardu 2.3.print


21.11.2017.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupna nova plovidbena karta celog toka reke Tise kroz Srbijuprint


03.11.2017.

Dostupni novi situacioni plan i nova ćelija elektronske plovidbene karte reke Save za sektor Kamičakprint


13.09.2017.

Zbog planiranog remonta za 2017. godinu, HE Đerdap 2 je izdala obaveštenje o obustavi prevođenja kroz srpsku prevodnicu Đerdap 2print


14.07.2017.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupno treće izdanje Plovidbene karte reke Saveprint


14.07.2017.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Savu u Inland ECDIS standardu 2.3.print


14.06.2017.

Na internet prezentaciji Direkcije za vodne puteve dostupna je nova ažurirana ćelija elektronske plovidbene karte Saveprint


12.06.2017.

Na internet prezentaciji Direkcije za vodne puteve dostupan je novi situacioni plan kritičnog sektora Futog i nova ažurirana ćelijaprint


15.05.2017.

Pored sastanaka stručnih RIS grupa (VTT, Inalnd ECDIS, NtS i ERI), tradicionalni Dan od zajedničkog interesa održan je 10. maja 2017. godineprint


25.04.2017.

Obaveštenje o promeni režima plovidbe u sektoru od km. 858 do km. 868.print


13.02.2017.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupna plovidbena karta celog toka Dunava kroz Republiku Srbijuprint


12.02.2017.

Na osnovu saopštenja Lučkih kapetanija od 02.02.2017 do 10.02.2017, dozvoljava se plovidba na celom toku reke Dunav u perioduprint


08.01.2017.

Lučka kapetanija Beograd, na osnovu člana 170 Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama izdala je Saopštenje brodarstvuprint


30.12.2016.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Dunav u Inland ECDIS standardu 2.3.print


21.12.2016.

Direkcija za vodne puteve je publikovala novu ćeliju elektronske plovidbene karte Dunava na deonici kritičnog sektora Futogprint


19.12.2016.

Hidrografsko merenje kritičnog sektora Futog obavljeno je 14. i 15. decembra 2016. godine.print


14.12.2016.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Tisu u Inland ECDIS standardu 2.3.print


09.12.2016.

Nakon završetka perioda funkcionalnog testiranja, Direkcija za vodne puteve je publikovala nove sadržaje na elektronskom Plovidbenom biltenuprint


30.09.2016.

U prvih šest meseci 2016. godine zadržan obim transporta iz istog perioda 2015. godineprint


17.09.2016.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Savu u Inland ECDIS standardu 2.3.print


13.09.2016.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupan je novi situacioni plan kritičnog sektora Futog. Plovni put je izmešten i suženprint


08.09.2016.

Usled remontnih radova na prevodnici Đerdap II u periodu od 12.09.2016. godine do 19.10.2016. godine, celokupno prevođenje preuzeće rumunska brodska prevodnicaprint


07.09.2016.

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović i komesarka EU za transport, Violeta Bulc, u poseti Direkciji za vodne puteve 06. septembra 2016. godineprint


03.08.2016.

Novi situacioni planovi izrađeni su na osnovu rezultata hidrografskih merenja sprovedenih u periodu maj-jun 2016. godine.print


05.07.2016.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Tisu u Inland ECDIS standardu 2.1. Karte se mogu preuzeti sa www.plovput.rsprint


05.07.2016.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupna plovidbena karta celog toka reke Tise kroz Srbijuprint


17.06.2016.

Sekeretarijat Dunavske komisije je od nadležnih organa Republike Austrije dobio informaciju da je izdato Saopštenje brodarstva br. 79/00 za 2016. godinu  i 80/00 za 2016. godinuprint


13.04.2016.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupna nova plovidbena karta celog toka reke Save kroz Srbiju.print


22.03.2016.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupna nova plovidbena karta celog toka Dunava kroz Srbiju i dela toka reke Save.print


01.03.2016.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Savu u Inland ECDIS standardu 2.1.print


17.02.2016.

Generalni sekretarijat Dunavske komisije obavestio zemlje clanice o obnavljanju granicne kontrole plovila prilikom ulaska u Republiku Austrijuprint


14.01.2016.

Direkcija za vodne puteve (Plovput), zbog niskih trenutnih temperatura vode i prognoziranih temperatura vazduha, dana 13.01.2016. započela je sa postepenim prelaskom.print


21.12.2015.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupni su novi situacioni planovi kritičnih sektora Staklar, Borovo I, Susek, Futog, Aranika Ada, Čortanovci i Beška.print


16.12.2015.

Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte za reku Dunav u Inland ECDIS standardu 2.1.print


15.12.2015.

Na prezentaciji Direkcije za vodne puteve dostupan je novi Plan obeležavanja za 2016. godinuprint


02.12.2015.

U prvih devet meseci 2015. godine ostvaren rast obima vodnog transporta od 8% u odnosu na isti period 2014. godineprint


23.11.2015.

U novembru 2015. godine Plovput je izradio i publikovao nove elektronske plovidbene karte reke Dunavprint


18.11.2015.

Tokom oktobra Plovput izvršio tehničko održavanje zimovnika u Novom Sadu za prihvat plovila u nepovoljnim vremenskim uslovimaprint


02.10.2015.

U toku tehničko održavanje zimovnika u Novom Sadu za prihvat plovila u nepovoljnim vremenskim uslovimaprint


06.08.2015.

Dostupan je novi situacioni plan kritičnog sektora Futog. Plovni put je izmešten i suženprint


31.07.2015.

Na Kritičnom sektoru Futog, Direkcija za vodne puteve je izvršila izmeštanje plovnog puta.print


24.06.2015.

U okviru nastavne posete, polaznici Vojne akademije boravili 19. juna 2015. godne u Direkciji za vodne puteve i upoznali se sa aktuelnim aktivnostima održavanja vodnih putevaprint


22.05.2015.

Redovni sastanak Saveta direktora Mreže dunavskih administracija za plovne puteve održan je 19-20. maja 2015. godine u Beograduprint


19.05.2015.

Plovidbeni bilten sa dnevno i časovno ažuriranim podacima o plovidbenim uslovima na plovnim putevima u Republici Srbiji dostupan na internet prezentaciji Plovputaprint


11.05.2015.

NEWADA (Mreža dunavskih administracija za plovne puteve) nastavlja sa radomprint


04.05.2015.

Plovput tokom aprila i maja u više navrata ugostio učenike i nastavnike Škole za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju iz Beogradaprint


01.04.2015.

Direkcija za vodne puteve dana 30.03.2015. god. završila prelazak sa zimskog plana obeležavanja na godišnji “ Plan obeležavanja unutrašnjih plovnih puteva na rekama Dunav i Tisa za 2015. godinu”.print


26.03.2015.

Direkcija za vodne puteve dana 25.03.2015. god. završila prelazak sa zimskog plana obeležavanja na godišnji Plan obeležavanja unutrašnjih plovnih puteva na rekama Dunav i Tisa za 2015. godinuprint


26.12.2014.

Direkcija za vodne puteve je 22. decembra 2014. godine započela prelazak na zimski plan obeležavanja vodnih puteva na Dunavu i Tisi.print


22.12.2014.

Javna prezentacija Izveštaja o stratešoj proceni uticaja na životnu sredinu za Strategiju razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine, održana je 12.12.2014. godine u Beograduprint


14.11.2014.

Preko 120 učesnika na Završnoj konferenciji projekta NEWADA duo održanoj 11. novembra 2014. godine u Budimpeštiprint


11.11.2014.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupni Zajednički izveštaj o Dunavu i Dunavski rečnikprint


27.10.2014.

Najava događaja: Sastanak radnih grupa i nadzornog odbora prioritetne oblasti 1a – unutrašnji plovni putevi Dunavske strategijeprint


20.10.2014.

Na internet prezentaciji Plovputa dostupni novi situacioni planovi kritičnih sektora na Dunavuprint


14.10.2014.

Brod Istrajni II Direkcije za vodne puteve učestvovao u akciji dopremanja vode i hrane stanovništvu poplavljenih područjaprint


09.10.2014.

Zimovnici na reci Dunavu u Kovinu i Ivanovu osposobljeni za prihvat plovila u nepovoljnim vremenskim uslovima.print


12.09.2014.

Završna konferencija projekta CO-WANDA održana je 09. septembra 2014. godine u Budimpeštiprint


04.08.2014.

Privremene promene Sistema obeležavanja u zoni Pančevačkog mosta Plovidbena nezgoda 03. avgusta 2014. godine uzrokovala zatvaranje jednog plovidbenog otvora Pančevačkog mosta.print


22.07.2014.

Direkcija za vodne puteve izvršila je hidrografska merenja na površinskom kopu „Tamnava” Rudarskog basena „Kolubara”print


11.07.2014.

Direkcija za vodne puteve Plovput obavila je nova hidrografska snimanja kritičnog sektora Futogprint


16.06.2014.

Direkcija za vodne puteve završila sa vraćanjem na plovne puteve privremeno uklonjene ploveće signalizacije.print


05.06.2014.

Direkcija za vodne puteve je u skladu sa svojom tehničko-tehnološkom organizacijom počela sa vraćanjem privremeno uklonjene ploveće signalizacije.print


30.05.2014.

U subotu 17. maja, rano ujutru, radnici Direkcije za vodne puteve Plovput uputili su se sa Baze Plovputa na Makišu ka Obrenovcu sa dva brodaprint


26.05.2014.

Direkcija za vodne puteve je dana 24. i 25. maja 2014. godine izvršila uklanjanje dela plovećih oznaka koje zbog velike brzine rečnog tokaprint


19.05.2014.

Zbog ekstremno visokog vodostaja na reci Savi i reci Dunav i njenim pritokama, i velikih količina plutajećeg nanosa (stabala, granja i sl.)print


16.05.2014.

Direkcija za vodne puteve obavila je izmеđu 1. i 3. maja 2014. godine hidrografska merenja kritičnog sektora Apatinprint


30.04.2014.

Zbog visokog vodostaja na reci Savi i njenim pritokama, i velikih količina plutajećeg nanosa (stabala, granja i sl.), onemogućeno je održavanje ploveće signalizacije (bova) na predviđenim pozicijamaprint


10.04.2014.

Preuzmite obaveštenja i prijave vezane za predstojeće ispite i uslovima za izlazak na ispiteprint


01.04.2014.

Radionica za zainteresovane strana projekta CO-WANDA održana 27. marta 2014. godine u Beograduprint


20.03.2014.

Radionica za zainteresovane strane projekta CO-WANDA biće održana 27. marta 2014. godine u Beogradu, u Direkciji za vodne puteve - Plovputprint


23.12.2013.

Od 01. januara 2014. godine upotreba rečnih informacionih servisa u Srbiji postaje obavezna, u cilju unapređenja bezbednosti unutrašnje plovidbe.print


20.12.2013.

Zbog pojave spruda na plovnom putu reke Dunav na sektoru Futog...print


19.12.2013.

Započela primena zimskog plana obeležavanja plovnih puteva u Republici Srbiji.print


12.12.2013.

Nastavak prakse objavljivanja izveštaja o raspoloživim dimenzijama plovnog puta na kritičnim sektorima na intenet prezentaciji Plovputa.print


06.12.2013.

Nakon 7 godina, Beograd i Srbija su ponovo bili domaćin DISC-a (Danube Information Systems Conference) – jednistvene međunarodne konferencije posvećene uvođenju informacionih i komunikacionih tehnologijaprint


05.12.2013.

Republika Srbija usvojila Zakon o potvrđivanju Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN) u decembru 2013. godine.print


22.11.2013.

Nakon 7 godina, Beograd i Srbija će ponovo biti domaćin DISC-a – jednistvene međunarodne konferencije u uvođenju informacionih i komunikacionih tehnologija na unutrašnje plovne puteve.print


18.11.2013.

Direktori devet uprava za plovne puteve podunavskih zemalja održali 13-15. novembra 2013. godine treći redovni sastanak u Beogradu.print


13.11.2013.

U proteklih godinu dana, na delu reke Dunav od rkm 1106.6 do rkm 1095.6 uočen je nagli porast broja krađa oznaka za obeležavanje granica plovnog puta (bova).print


30.10.2013.

Plovput izvršio bagerovanje rečnog nanosa na ulazu u zimovnik u Novom Sadu u cilju uspostavljanjа uslova za bezbedan ulazak i izlazak brodova.print


07.10.2013.

Javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za hidrotehničke radove na reci Dunav u Srbiji od km 1295 do km 1170 održana je 03. oktobra 2013. godine u Beogradu.print


22.07.2013.

Direkcija za vodne puteve je od 17. 07. do 19.07.2013. godine izvršila obeležavanje reke Save za dnevnu i noćnu plovidbuprint


10.07.2013.

26 studenata DELFT-a započelo 09. jula 2013. godine studijsko putovanje posetom Plovputuprint


01.07.2013.

Međunarodni dan Dunava - 29. jun - obeležava se i ove godine u Srbiji nizom manifestacijaprint


24.05.2013.

Radionica za zainteresovane strane projekta NEWADA duo održana 23. maja 2013. godine u Beograduprint


30.04.2013.

U okviru projekta "Priprema projektne i tenderske dokumentacije za hidrotehničke radove na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji", izvršen je proračun niskih i visokih plovidbenih nivoaprint


30.04.2013.

Radionica za zainteresovane strane projekta NEWADA duo biće održana 23. maja 2013. godine u Beograduprint


05.04.2013.

Rečni informacioni servisi implementirani na rekama Dunav i Sava u Republici Srbijiprint


03.01.2013.

Direkcija za vodne puteve je 01. januara 2013. godine postala organ uprave u sastavu Ministarstva saobraćajaprint


01.01.2013.

Instititucija poznata pod skraćenim nazivom „Plovput“ osnovana je 1962. godine, a sa radom je počela 1963. godineprint


29.12.2012.

Plovput objavio Plan obeležavanja plovnih puteva tokom zimskog periodaprint


25.12.2012.

 U decembru 2012. godine Plovput publikovao nove elektronske navigacione karte za Dunavprint


17.12.2012.

Šesti sastanak Foruma zaintresovanih strana projekta održan 14. decembra u Beograduprint


09.11.2012.

Održani sastanci radnih grupa i Prvi godišnji forum Dunavske strategijeprint


28.09.2012.

Treća nacionalna konferencija o prekograničnoj saradnji održana 26. septembra 2012. godine u Beograduprint


21.09.2012.

Četvrti sastanak vezan za Zajedničku izjavu tri rečne komisije (Joint Statement) održan 17-18. Septembraprint


17.09.2012.

Četvrti sastanak Foruma zaintresovanih strana projekta održan 14. septembra u Beograduprint


20.08.2012.

Treći sastanak Foruma zaintresovanih strana projekta održan 17. avgusta na brodu Istrajni Iprint


18.07.2012.

Drugi sastanak Foruma zaintresovanih strana projekta održan 13. jula u Beograduprint


01.07.2012.

Projekat NEWADA predstavljen na godišnjoj konferenciji SEE programa kao primer dobre prakse i uspešne implementacijeprint


30.06.2012.

Međunarodni dan Dunava (29. jun) obeležen u Srbiji nizom manifestacijaprint


29.06.2012.

"Istrajni I" učestvovao u pokaznoj vežbi Žandarmerije „SAVA 2012“ održanoj 28. junaprint


27.06.2012.

Održan prvi sastanak Foruma zaintresovanih strana projekta „Priprema dokumentacije za hidrotehničke radoveprint


08.06.2012.

Godišnja konferencija EU Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa biće održana 29. juna 2012. godine u Bolonji.print


03.04.2012.

Više od 80 predstavnika zainteresovanih strana međunarodnih projekata NEWADA i WANDA učestvovalo na završnoj prezentaciji projekata u Srbiji održanoj 29. marta 2012. godine u Beogradu.print


14.03.2012.

Direkcija za vodne puteve je partner na dva međunarodna projekta koja su finansirana u okviru EU Programa transnacionalne saradnjeprint


08.03.2012.

Završna konferencija projekta WANDA održana je 07. marta 2012. godine u Beču, u organizaciji kompanije via donau.print


23.02.2012.

Finalna konferencija projekta NEWADA održana je 22. februara 2012. godine u Budimpešti, u organizaciji kompanije RSOEprint


08.02.2012.

Završna konferencija projekta NEWADA biće održana 22. februara 2012. godine u Budimpešti, u hotelu Novotel Budapest Danube.print


08.02.2012.

Završna konferencija projekta WANDA biće održana 07. marta 2012. godine u Beču, u prostorijama Univerziteta u Beču.print


06.02.2012.

Obaveštavaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da se zbog nepovoljnih vremenskih uslova odlaže, razgledanje i prodaja javnim nadmetanjemRSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Kalendar događaja

METEET


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterStakeholders' Forum

AtoNs

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream

post