Вести

print


29.12.2012.

Пловпут објавио План обележавања пловних путева током зимског периода

Од 14. децембра 2012. године Дирекција за водне путеве започела је са прилагођавањем система обележавања пловних путева на рекама Дунав И Тиса, према Плану обележавања у зимском периоду. Према том плану, сви основни знаци за регулисање пловидбе (знаци забране, обавезе, ограничења и обавештења), обалски знаци за означавање положаја пловног пута у односу на обалу (знаци типа “Б”), обалски знаци за ограђивање опасних места и пловидбених препрека (знаци типа “Ц”), као и знаци за допунско обележавање за пловидбу уз коришћење радара (знаци типа “Д”) остаће у функцији, док ће пловећим знацима за обележавање граница пловног пута (бовама) бити обележена само места у пловном путу која због очувања континуитета безбедности пловидбе морају бити обележена на овај начин и у зимским условима.Закључно са 29.12.2012.године на читавом току река Дунав и Тиса успостављен је систем обележавања према Зимском плану за 2012/2013. годину. У случају проглашења непосредне опасности од појаве леда на Дунаву и Тиси, сви пловећи знаци за обележавање биће одмах уклоњени.

Тренутно важећи Зимски план 2012/2013, као И Годишњи план обележавања река Дунав и Тиса за 2013.годину може се преузети са интернет презентације Дирекције за водне путеве у pdf формату.

Актуелни План обележавања реке Саве и њених пловних притока може се преузети са интернет презентације Међународне комисије за слив Реке Саве.


NazadКључне речи за повезане вести:
Обележавање, Зимски план обележавања


Повезане вести:

16.12.2010 Обележавање река Дунав и Тиса у зимском периоду
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
29.12.2012 Обележавање пловних путева у зимском периоду
30.04.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
24.05.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
22.07.2013 Обележавање реке Саве за дневну и ноћну пловидбу
13.11.2013 Измене у систему обележавања
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
19.12.2013 Прелазак на зимски режим обележавања пловних путева
30.04.2014 Обавештење о привременом уклањању пловних ознака са реке Саве
26.12.2014 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
05.07.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Тисе прилагођену за штампу
21.11.2017 Друго издање пловидбене карте реке Тисе прилагођено за штампу
26.12.2017 Дирекција за водне путеве публиковала нова издања папирних пловидбених карата
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар

METEET