Вести

print


29.12.2012.

Пловпут објавио План обележавања пловних путева током зимског периода

Од 14. децембра 2012. године Дирекција за водне путеве започела је са прилагођавањем система обележавања пловних путева на рекама Дунав И Тиса, према Плану обележавања у зимском периоду. Према том плану, сви основни знаци за регулисање пловидбе (знаци забране, обавезе, ограничења и обавештења), обалски знаци за означавање положаја пловног пута у односу на обалу (знаци типа “Б”), обалски знаци за ограђивање опасних места и пловидбених препрека (знаци типа “Ц”), као и знаци за допунско обележавање за пловидбу уз коришћење радара (знаци типа “Д”) остаће у функцији, док ће пловећим знацима за обележавање граница пловног пута (бовама) бити обележена само места у пловном путу која због очувања континуитета безбедности пловидбе морају бити обележена на овај начин и у зимским условима.Закључно са 29.12.2012.године на читавом току река Дунав и Тиса успостављен је систем обележавања према Зимском плану за 2012/2013. годину. У случају проглашења непосредне опасности од појаве леда на Дунаву и Тиси, сви пловећи знаци за обележавање биће одмах уклоњени.

Тренутно важећи Зимски план 2012/2013, као И Годишњи план обележавања река Дунав и Тиса за 2013.годину може се преузети са интернет презентације Дирекције за водне путеве у pdf формату.

Актуелни План обележавања реке Саве и њених пловних притока може се преузети са интернет презентације Међународне комисије за слив Реке Саве.


NazadКључне речи за повезане вести:
Обележавање, Зимски план обележавања


О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови

RIS Week

RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube