Logo

Имплементација транснационалног пројекта „DanubeSediment” (Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River) започета је 01. јануара 2017. године. Циљ пројекта је унапређење управљања наносом у реци Дунав и њеним притокама. Дирекција за водне путеве је партнер на пројекту. Пројекат је кофинансиран од стране фондова Европске уније („ERDF” и „IPA” фондови). Планиран завршетак пројекта ДанубеСедимент предвиђен је за 30. новембар 2019. године.

За више информација посетите: www.interreg-danube.eu/danubesediment 

Пронос наноса представља природан процес у речним системима. Последњих деценија, људске активности везане за Дунав и његове притоке, довеле су до великих промена у природној количини наноса. Ове промене негативно утичу на важна питања која су везана за управљање водом, а односе се на ризик од поплава, унутрашњу пловидбу, екологију и хидроенергетску производњу.

Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) препознала је недостатак у управљању наносом у Плану управљања басеном реке Дунав из 2009. и 2015. године. С обзиром да Дунав протиче кроз десет земаља, од Шварцвалда до Црног мора, холистичко управљање наносом и водом захтева транснационални приступ читавог басена.

Да би се суочили са поменутим изазовима, 14 партнера из девет земаља склопили су партнерство у оквиру пројекта „DanubeSediment”. Циљ пројекта је да се унапреди управљање водом и наносом, као и морфологија реке Дунав. Имплементација пројекта је отпочета у јануару 2017. године и трајаће две и по године, са укупним буџетом од 3.56 милиона еура. Пројекат ДанубеСедимент је кофинансиран од стране фондова Европске уније („ERDF” и „IPA” фондови), у оквиру Дунавског транснационалног програма.

Попуњавање празнина у знању: пројектни тим ће започети прикупљање података везаних за режим проноса наноса на реци Дунав и њеним главним притокама. Ови подаци обезбеђују базу за успостављање равнотеже наноса на целом току Дунава и анализираће опадање, изворе и прерасподелу наноса и њихове утицаје.

Јачање управљања: главни резултат пројекта биће “Смернице за управљање проносом наноса на Дунаву” (DSMG). Овај документ ће имати кључни допринос за треће издање Плана управљања Дунавом (DRBMP), као и за друго издање Плана управљања ризиком од поплава на Дунаву (DFRMP). Оба плана су развијена од стране Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR).

Као главни корисници пројекта „DanubeSediment”, заинтересоване стране ће редовно бити укључене у напредак пројекта, нпр. кроз националне и интернационалне радионице. “Приручник о наносу за заинтересоване стране” (SMS) фокусираће се на специфичне мере циљне групе за унапређење управљања наносом у области пловидбе, хидроенергетске производње, управљања ризиком од поплава и у области управљања сливом реке.

Легенда пројекта
Почетак пројекта 01.01.2017.
Завршетак пројекта 30.11.2019.
Укупан буџет 3.558.581,62 €
Број позива Први (1) позив
Програмски приоритет Дунавски регион одговоран за животну средину и културу
Специфичан циљ Јачање транснационалном управљања водама и превенција ризика од поплава

Партнери

Budapest University of Technology and Economics
BME

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
BOKU

General Directorate of Water Management
OVF

National Administration "Romanian Waters"
NARW

National Institute of Hydrology and Water Management
NIHWM

Bavarian Environment Agency
LfU

National Institute of Meteorology and Hydrology – Bulgarian Academy of Sciences
NIMH-BAS
Executive Agency “Exploration and Maintenance of the Danube River” EAEMDR

Croatian Waters - Legal entity for water management
HRVODE

Institute for Water of the Republic of Slovenia
IzVRS

Water Research Institute
VUVH

Technical University of Munich, Chair of Hydraulic Research and Water Resources Management
TUM

Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources
JCI

Republic of Serbia Ministry of Construction, Transport and Infrastructure - Directorate for Inland Waterways
Plovput

Придружени партнери

Federal Waterways Engineering and Research Institute
BAW

International Commission for the Protection of the Danube River
ICPDR

Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management
BMLFUW

HIDROELECTRICA SA
Hidroelectrica

International Sava River Basin Commission
ISRBC

Danube Commission DC

WWF World Wild Fund for Nature Hungary
WWF Hungary

Water management construction, state enterprise
VVB

Ministry of Environment, Waters and Forests
MEWF

VERBUND Hydro Power GmbH
VHP

Ministry of Foreign Affairs and Trade
MFAT

Global Water Partnership Central and Eastern Europe
GWP CEE

Slovenian Water Agency DRSV
Slovak Water Management Enterprise, s.e.
SVP

За информације о улози Дирекције за водне путеве у пројекту „Danube Sediment” будите слободни да контактирате нашег координатора пројекта:

Мр Иван Митровић
imitrovicplovput.rs
+381 11 30 29 842

За више информација посетите:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubesediment

Флајер пројекта

Project Flyer

Постер „Danube Day”

Poster Danube Day

Project Roll-up

Newsletter 2017 (RS)

Newsletter 2017 (EN)

Newsletter 2018 01 (RS)

Newsletter 2018 01 (EN)

Newsletter 2018 02 (RS)

Newsletter 2018 02 (EN)

Newsletter 2019 01 (RS)

Newsletter 2019 01 (EN)

Newsletter 2019 02 (RS)


Danube STREAM & Danube Sediment
Radionica / Workshop
09.09.2019.

Program
• Lista učesnika
• Evaluacija
Prezentacija 1
Prezentacija 2
Prezentacija 3
Fotografije

• Agenda
• LoP
• Evaluation
Presentation 1
Presentation 2
Presentation 3
Photos



Због чега је нанос значајан елемент сваке реке? Сазнајте више о дунавском речном наносу – који су узроци настанка и последице неуравнотеженог проноса наноса. Видео је креиран у оквиру пројекта "DanubeSediment" [http://www.interreg-danube.eu/danubesediment], који окупља заинтересоване стране у циљу побољшања управљања наносом дуж Дунава. [VIDEO]

Danube Sediment Video
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности