Logo

Пројекат Данубе Седимент (Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River) кофинансиран је у оквиру првог позива ЕУ Дунавског транснационалног програма (Interreg Danube Transnational Programme).

Имплементација пројекта Данубе Седимент је започета 01. јануара 2017. године и трајаће 30 месеци.
У сливу реке Дунав постоји разлика у количинама проноса наноса, што води повећању ризика од поплава као и смањењу могућности за пловидбу. Такође, постоји и негативан утицај на хидроенергетски потенцијал и биодиверзитет. Стога, управљање наносом и пронос наноса је најбоље третирати на транснационалном нивоу, без обзира на административне границе.
Циљ пројекта је побољшање режима проноса наноса, као и морфологије реке Дунав. Током трајања пројекта предвиђено је писање Приручника добре праксе који се односи на праћење проноса наноса и документа који се бави објашњењем проблема који се тичу ризика од поплава, унутрашње пловидбе, екологије и хидроенергетског потенцијала. Након завршетка пројекта, одрживо и боље управљање проносом наноса у сливу реке Дунав, унапређени пловидбени услови, смањен ризик од поплава и унапређен еколошки статус биће постигнути.
На пројекту ће учествовати 14 партнера и 14 придружених партнера из следећих држава: Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска, Хрватска, Словенија, Србија, Бугарска и Румунија.

Легенда пројекта
Почетак пројекта 01.01.2017.
Завршетак пројекта 30.06.2019.
Укупан буџет 3.558.581,62 €
Број позива Први (1) позив
Програмски приоритет Дунавски регион одговоран за животну средину и културу
Специфичан циљ Јачање транснационалном управљања водама и превенција ризика од поплава

Партнери

Budapest University of Technology and Economics
BME

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
BOKU

General Directorate of Water Management
OVF

National Administration "Romanian Waters"
NARW

National Institute of Hydrology and Water Management
NIHWM

Bavarian Environment Agency
LfU

National Institute of Meteorology and Hydrology – Bulgarian Academy of Sciences
NIMH-BAS
Executive Agency “Exploration and Maintenance of the Danube River” EAEMDR

Croatian Waters - Legal entity for water management
HRVODE

Institute for Water of the Republic of Slovenia
IzVRS

Water Research Institute
VUVH

Technical University of Munich, Chair of Hydraulic Research and Water Resources Management
TUM

Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources
JCI

Republic of Serbia Ministry of Construction, Transport and Infrastructure - Directorate for Inland Waterways
Plovput

Придружени партнери

Federal Waterways Engineering and Research Institute
BAW

International Commission for the Protection of the Danube River
ICPDR

Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management
BMLFUW

HIDROELECTRICA SA
Hidroelectrica

International Sava River Basin Commission
ISRBC

Danube Commission DC

WWF World Wild Fund for Nature Hungary
WWF Hungary

Water management construction, state enterprise
VVB

Ministry of Environment, Waters and Forests
MEWF

VERBUND Hydro Power GmbH
VHP

Ministry of Foreign Affairs and Trade
MFAT

Global Water Partnership Central and Eastern Europe
GWP CEE

Slovenian Water Agency DRSV
Slovak Water Management Enterprise, s.e.
SVP

За информације о улози Дирекције за водне путеве у пројекту „Danube Sediment” будите слободни да контактирате наше координаторе пројекта:

Мр Иван Митровић
imitrovicplovput.rs
+381 11 30 29 842

Станислава Татић
staticplovput.rs
+381 11 30 29 868

За више информација посетите:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubesediment

Флајер пројекта

Newsletter 2017 - 01

О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови

RIS Week

RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube