Пројекат „Danube STREAM” (Smart, Integrated and Harmonized Waterway Management) кофинансиран је у оквиру првог позива ЕУ Дунавског транснационалног програма (Interreg Danube Transnational Programme).

Имплементација пројекта „Danube STREAM” је започета 01. јануара 2017. године и трајаће 33 месеца.

Као еколошки прихватљив и безбедан начин транспорта, унутрашњи водни путеви представљају значајан фактор економског раста и конкурентности у Дунавском региону. Транснационалне и усклађене информације везане за саобраћајну инфраструктуру целог Дунавског транспортног коридора представљају важан предуслов за испуњење потреба корисника.

Циљ пројекта „Danube STREAM” је да успостави и очува ефикасну и еколошки прихватљиву саобраћајну мрежу Дунава и његових притока, развијајући ефективно управљање мрежом пловних путева. Такође, у циљу синхронизовања заједничких стандарда и алата, резултати пројекта укључују информационе услуге оријентисане ка корисницима пловних путева.

Основне тематске области у оквиру пројекта се односе на усаглашавање квалитета информација о пловидби и пловидбеним условима, координирано управљање водним путевима кроз алате за управљање водним путевима и сарадњу у области спровођења мера одржавања водних путева уз поштовање принципа заштите животне средине, као и на стратешку сарадњу. Током трајања пројекта, различити пилот тестови ће бити спроведени који ће обезебдити унапређење инфраструктуре водних путева као и њихово одржавање, ослањајући се на иновационе технологије.

Пројекат „Danube STREAM” је наставак сарадње Дирекције за водне путеве са другим администрацијама за водне путеве започет 2009. године кроз пројекте реализоване у оквиру ЕУ Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа.

Међународни конзорцијум који имплементира овај пројекат, поред Дирекције за водне путеве, чине via donau – аустријска компанија за пловне путеве, као водећи партнер на пројекту (Аустрија), „SVP” – словачка компанија за управљање водама (Словачка), „OVF” – Генерална дирекција за управљање водама (Мађарска), „RSOE” – Национална асоцијација за радио сигнале и комуникације (Мађарска), „AVP” – Агенција за водне путове, „AFDJ”– Речна администрација за доњи Дунав – Галац (Румунија), „CAN” – Администрација за пловне канале (Румунија) и „EAEMDR” – Извршна агенција за истраживање и одржавање реке Дунав (Бугарска).

Статус посматрача на пројекту имају следеће међународне организације и националне институције: Дунавска комисија, Међународна комисија за слив реке Саве, „BMVI” - Немачко федерално Министарство за саобраћај и инфраструктуру, „DANUBEPARKS” – мрежа заштићених области реке Дунав.

Легенда пројекта
Почетак пројекта 01.01.2017.
Завршетак пројекта 30.09.2019.
Укупан буџет 2.108.661,42 €
Број позива Први (1) позив
Програмски приоритет Боља повезаност и енергетски одговоран Дунавски регион
Специфичан циљ Подршка еколошки прихватљивом и сигурном транспортном систему и уравнотеженој доступности урбаним и руралним подручјима

Партнери

via donau www.via-donau.org

SVP
www.svp.sk

OVF
www.ovf.hu

RSOE
www.rsoe.hu

AVP
www.vodniputovi.hr

AFDJ
www.afdj.ro

ACN
www.acn.ro
EAEMDR www.appd-bg.org

Пловпут
www.plovput.gov.rs

За информације о улози Дирекције за водне путеве у пројекту „Danube Stream”, будите слободни да контактирате нашег координатора пројекта:

Мр Иван Митровић
imitrovicplovput.rs
+381 11 30 29 842

За више информација посетите:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-stream

Флајер пројекта 01

Project Flyer 01


Project Flyer 02

Poster projekta

Project Poster

Common Danube Report 2016

Common Danube Report 2017

Common Danube Report 2018

Project Roll-up

Атлас Сидришта

Пловидбена карта реке Дунав

Danube Portal

D4D

Дунавски речник 2019

Danube Glossary 2019

Newsletter 01 [ENG]


Newsletter 02 [SRB]

Newsletter 02 [ENG]

Newsletter 04 [SRB]

Newsletter 04 [ENG]Danube STREAM & Danube Sediment
Radionica / Workshop
09.09.2019.

Program
• Lista učesnika
• Evaluacija
Prezentacija 1
Prezentacija 2
Prezentacija 3
Fotografije

• Agenda
• LoP
• Evaluation
Presentation 1
Presentation 2
Presentation 3
Photos

О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности