Назив
тендера
Рок за понуде
Ремонтни радови на мб Истрајни I 28.01.2019, 10h
Набавка ванбродских мотора 08.03.2019, 10h
Централизована набавка електричне енергије 14.03.2019, 10h
Израда и испорука цеви за потисни пловни цевовод 20.03.2019, 10h
Набавка и испорука манжетни за багер "Млава" 10.04.2019, 10h
Набавка опреме и средстава за заштиту на раду 15.04.2019, 10h
Ремонтни радови на мб СПП XIX 20.05.2019, 10h
Одржавање аутомобила марке "Мазда" 23.05.2019, 10h
Набавка и уградња сферног зглоба за потисни пловни цевовод 10.06.2019, 10h
Ремонтни радови на мб Истрајни 1 10.06.2019, 13h
Осигурање имовине - пловних објеката 17.07.2019, 11h
Набавка интернет конекције за РИС 29.07.2019, 10h
Одржавање аутомобила марке „Шкода” 30.07.2019, 10h
Чишћење и одржавање зграда Дирекције 02.08.2019, 10h
Набавка сидрених ланаца 15.08.2019, 10h
Набавка моторних и худрауличних уља и других деривата 16.08.2019, 10h
Набавка соларних навигационих лампи 13.11.2019, 10h
Набавка рачунарске мрежне опреме и софтвера 22.11.2019, 10h
Набавка теретног возила 25.11.2019, 10h
Набавка и уградња сферног зглоба за багер Млава 28.11.2019, 10h
Организација службених путовања у земљи и иностранству 25.12.2019, 10h

Погледајте друге категорије
Погледајте архиву јавних набавки мале вредности

О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности