Назив
тендера
Рок за понуде
Радови на Мб „SPP XXII” 20.02.2018, 10h
Набавка соларних навигационих лампи 12.03.2018, 10h
Ремонтни радови на пловном објекту "Млава" 15.03.2018, 10h
Одржавање аутомобила марке „Шкода” - Партија 2 10.04.2018, 10h
Сервисирање теретног возила "Мазда" 25.04.2018, 10h
Резервни делови за пловни рефулерни багер "Млава" 21.05.2018, 10h
Радови на уградњи централног грејања на мб SPPVII 25.05.2018, 11h
Средства и опрема за личну заштиту на раду 29.06.2018, 10h
Осигурање имовине - пловних објеката 29.06.2018, 13h
Одржавање возила марке „Audi” 12.07.2018, 10h
Набавка сидрених ланаца 13.07.2018, 10h
Чишћење и одржавање зграде Дирекције 16.07.2018, 10h
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - услуга обављања додатних ремонтних радова на пловном објекту "Млава" 20.07.2018, 11h
Интернет конекција за РИС систем 03.08.2018, 11h
Осигурање грађевинских објеката, рачунара и опреме - партија 4 15.08.2018, 11h
Набавка моторног, хидрауличног уља, расхладне течности и средстава за подмазивањ и одмашћивање 20.08.2018, 11h
Погледајте друге категорије
Погледајте архиву јавних набавки мале вредности
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар