Назив
тендера
Рок за понуде
Услуга одржавања постојећих и успостављања нових функционалних алата за "Inland ECDIS" софтвер за пловила 04.02.2020, 15h
Поклопац теретног простора за теренско возило07.02.2020, 15h
Пражњење септичке јаме на бази Макиш10.02.2020, 15h
Набавка батерија13.02.2020, 15h
Набавка мобилних телефона14.02.2020, 15h
Набавка потрошног материјала14.02.2020, 15h
Поправка бова11.03.2020, 15h
Набавка боја и материјала за фарбање12.03.2020, 15h
Програм за праћење прописа и стручни часопис15.05.2020, 15h
Набавка алуминијумских лимова по мери02.06.2020, 10h
Набавка филтера горива, уља и ваздуха за погонске моторе и радне уређаје на пловним објектима08.06.2020, 10h
Сервис УПС-а06.07.2020, 15h
Мерење, контрола функционалности и подешавање система напајања10.07.2020, 15h
Анализа функционалности „VHF” антена10.07.2020, 15h
Услуга одржавања софтвера за ИТ софтверски пакет31.07.2020, 15h
Оригинални резервни делови за багер "Млава"20.08.2020, 15h
Набавка акумулатора23.09.2020, 15h
Моторна уља и мазива23.09.2020, 15h
Испитивање кормиларских система на пловилима25.09.2020, 15h
Набавка ГПС уређаја за хидрографско мерење07.10.2020, 15h
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација Дирекције14.10.2020, 15h
Набавка средстава и опреме за личну заштиту на раду по партијама16.10.2020, 12h
Делови за дизалицу23.10.2020, 12h
Поправка акумулатора на UPS уређајима26.10.2020, 14h
Програмерске услуге успостављања веб сервиса за ажурирање динамичких података за потребе електронског пловидбеног билтена26.10.2020, 14h
Потрошни материјал за штампаче03.11.2020, 12h
Поправка оплатног вентила на SPP VI23.11.2020, 12h
Израда пројектног задатка за нови брод30.11.2020, 15h
Набавка потрошног материјала по нормативу03.12.2020, 15h
Набавка канцеларијског материјала03.12.2020, 15h
Набавка софтвера за прављење резервних копија системских података07.12.2020, 12h

Погледајте архиву јавних набавки мале вредности наруџбеницом
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности