Назив
тендера
Рок за понуде
Набавка акумулатора за бродове 07.02.2017, 15h
Радови на поправци крова Дирекције 10.02.2017, 14h
Набавка агрегата 13.02.2017, 15h
Одношење опасног отпада - емулзије 23.02.2017, 11h
Набавка акумулатора за пловне објекте 23.02.2017, 15h
Програмерска услуга успостављања веб сервиса за ажурирање динамичких података за потребе електронског пловидбеног билтена 07.03.2017, 15h
Стручна услуга одржавања постојећих и успостављања нових функционалних алата за "Inland ECDIS" софтвер за пловила 08.03.2017, 15h
Набавка батерија за "Carmanah" лампе 21.03.2017, 15h
Уградња столарије на броду 23.03.2017, 15h
Програм за праћење прописа 31.03.2017, 10h
Пражњење септичке јаме 31.03.2017, 15h
Бетонирање отвореног магацинског простора на бази Макиш 06.04.2017, 15h
Замена међувратила одривног лежаја на мб СПП 20 11.04.2017, 15h

Погледајте друге категорије
Погледајте архиву јавних набавки мале вредности наруџбеницом
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube