Обележавање пловних путева

Обележавање унутрашњих пловних путева подразумева постављање, одржавање и обезбеђивање правилног функционисања пловидбених ознака и сигнала, праћење физичког стања пловних путева, као и извештавање о њиховом тренутном стању. Све активности обележавања пловних путева усаглашавају се са препорукама Дунавске комисије.

Послове постављања и одржавања пловидбених ознака и сигнала обављају речни бродови конструисани за неометан рад при свим временским условима. По карактеристикама и капацитету товарног простора издваја се брод „Истрајни I“. Сви бродови су опремљени специјализованом опремом за постављање и одржавање бова и других сигналних уређаја применом GPS (глобалног система позиционирања) технологије, а према утврђеном плану.

обележавање-1

За потребе ноћног саобраћаја приступило се модернизацији система обележавања пловних путева употребом соларних “Carmanah” лампи. Овакав систем обележавања значајно унапређује безбедност пловидбе захваљујући бољој уочљивости сигнализације на пловном путу. Поред тога, остварује се значајно смањење трошкова одржавања. Примена соларних лампи нема негативан утицај на животну средину.

обележавање-2
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности