print


17.10.2011.

Пловпут је 09. октобра 2011. године завршио планирани процес унапређења система обележавања пловног пута реке Тисе, тако да је сада читава деоница реке Тисе кроз Републику Србију у дужини од 164 километара у потпуности обележена километарским ознакама (на сваком километру). До сада, километарске ознаке су се налазиле на сваком километру деонице од ркм 0 до ркм 80, док су на деоници од ркм 80 до ркм 164 биле распоређене на сваком петом километру.

вест1710201101

Тачне локације свих километарских ознака, дате у државном координатном систему, могу се преузети са интернет презентације Пловпута, из секције „Документи“.

У наредном периоду, ове и друге новонастале измене на пловном путу, биће унете у План обележавања реке Тисе, пловидбену карту реке Тисе, као и даљинар реке Тисе, који се такође могу преузети са наше интернет презентације.

Обавештење о координатама километарских ознака на Тиси


NazadКључне речи за повезане вести:
Тиса, Километарске, ознаке


Повезане вести:

16.12.2010 Обележавање река Дунав и Тиса у зимском периоду
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.08.2006 Рекама отичу милиони евра
05.11.2009 Пловпут наставља процес модернизације система обележавања пловних путева
02.10.2009 Пловпут завршио кампању обележавања реке Саве за 2009.
28.07.2009 Новости везане за обележавање Тисе и Саве
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
17.10.2011 Пловпут употпунио систем километарских ознака на реци Тиси
02.12.2011 План обележавања унутрашњих пловних путева на рекама Дунав и Тиса за 2012. годину
23.02.2012 Велики успех пројекта “NEWADA”
29.12.2012 Обележавање пловних путева у зимском периоду
22.07.2013 Обележавање реке Саве за дневну и ноћну пловидбу
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
19.12.2013 Прелазак на зимски режим обележавања пловних путева
26.05.2014 Уклањање бова низводно од Ђердапа 1
26.03.2015 Прелазак са зимског на годишњи План обележавања на Дунаву и Тиси
01.04.2015 Прелазак са зимског на годишњи План обележавања на Тиси
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
15.12.2015 План обележавања за 2016. годину
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
05.07.2016 Пловпут публиковао нове електронске карте реке Тисе
05.07.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Тисе прилагођену за штампу
17.09.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
14.12.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
14.07.2017 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
21.11.2017 Друго издање пловидбене карте реке Тисе прилагођено за штампу
29.12.2017 Нова издања електронских пловидбених карата у „Inland ECDIS” стандарду 2.3
22.05.2018 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог
06.08.2018 Промене расположивих габарита на критичном сектору Футог
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар

METEET