Вести

print


18.11.2015.

Током октобра Пловпут извршио техничко одржавање зимовника у Новом Саду за прихват пловила у неповољним временским условима

Током октобра 2015. године Дирекција за водне путеве је извршила багеровање речног наноса на улазу и у базену зимовника на реци Дунав у Новом Саду, у складу са надлежностима дефинисаним Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама. Радови су изведени рефулерним багером Млава Дирекције за водне путеве. Багер је све време током извођења радова био опремљен активним АИС уређајем који омогућава лоцирање и праћење пловила, у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унуташњим водама (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/10, 121/12, 18/15) и Уредбе о врстама РИС услуга и почетку њихове обавезне примене (Сл. гласник Републике Србије бр. 63/13).

Багеровање зимовника

Нанос избагерован током процеса техничког одржавања зимовника враћен у матицу реке, у складу са прихваћеним принципом одржавања баланса проноса наноса у реци Дунав.

Техничко одржавање зимовника подразумева багеровање речног наноса са улаза у зимовник и из дела базена зимовника. То су места на којима, захваљујући природним морфолошким процесима у реци, долази до повећаног таложења речног наноса и смањења расположивих дубина које ограничавају и при ниским водостајима спречавају улазак и излазак пловила.

Основни циљ багеровања речног наноса је обезбеђивање минималне дубине која је неопходна за сигуран улазак, излазак и боравак пловила у зимовницима. Зимовници имају важну функцију у систему унутрашњих пловних путева, јер представљају сигурна места за пловила у периодима неповољних и сложених хидрометеоролошких услова (зими у периодима ледостаја и ледохода, као и у условима ветра и магле).


NazadКључне речи за повезане вести:
багеровање, зимовник


О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар

METEET