Вести

print


02.10.2015.

У току техничко одржавање зимовника у Новом Саду за прихват пловила у неповољним временским условима

Зимовник Нови Сад

У периоду октобар-новембар 2015. године Дирекција за водне путеве Пловпут врши багеровање речног наноса на улазу и у базену зимовника на реци Дунав у Новом Саду, у складу са надлежностима дефинисаним Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама. Радови се изводе рефулерним багером Млава Дирекције за водне путеве. Багер је адекватно опремљен опремом за аутоматску идентификацију пловила у оквиру РИС система.

багеровање

Нанос избагерован током процеса техничког одржавања зимовника се враћа у матицу реке, у складу са прихваћеним принципом одржавања баланса проноса наноса у реци Дунав.

Техничко одржавање зимовника подразумева багеровање речног наноса са улаза у зимовник и из дела базена зимовника. То су места на којима, захваљујући природним морфолошким процесима у реци, долази до повећаног таложења речног наноса и смањења расположивих дубина које ограничавају и при ниским водостајима спречавају улазак и излазак пловила.

Основни циљ багеровања речног наноса је обезбеђивање минималне дубине која је неопходна за сигуран улазак, излазак и боравак пловила у зимовницима.

Зимовници имају важну функцију у систему унутрашњих пловних путева, јер представљају сигурна места за пловила у периодима неповољних временских услова (зими у периодима ледостаја и ледохода, у условима ветра и магле).


NazadКључне речи за повезане вести:
багеровање


О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар

METEET