Вести

print


19.05.2015.

Пловидбени билтен са дневно и часовно ажурираним подацима о пловидбеним условима на пловним путевима у Републици Србији доступан на интернет презентацији Пловпута

Након паузе од 15 година, Дирекција за водне путеве је поново покренула публикацију Пловидбени билтен, са информацијама о актуелним пловидбеним условима на међународним и међудржавним пловним путевима у Републици Србији (Дунав, Сава и Тиса). Основни циљ покретања Пловидбеног билтена је обједињавање ажурних информација релевантних за унутрашњу пловидбу и њихово стављање на располагање свим корисницима пловних путева.

На Пловидбеном билтену су тренутно доступне следеће информације:
  • водостаји и прогноза водостаја,
  • брзина и правац ветра,
  • актуелна саопштења бродрству,
  • систем обележавања пловних путева,
  • расположиве дубине и ширине пловног пута на критичним секторима,
  • распололоживе висине пловидбених отвора мостова
  • ситуациони планови критичних сектора,
  • расположивост преводница,
  • расположивост речних информационих сервиса, као и
  • контакти надлежних институција.
Пловидбени билтен је доступан на српском и енглеском језику.

Поред увођења нових функционалности Пловидбеног билтена, Дирекција за водне путеве планира и израду картографског приказа информација, као и Пловидбеног билтена оптимизованог за мобилне уређаје, чиме би био олакшан приступ доступним актуелним информацијама о пловидбеним условима у реалном времену.

Дирекција за водне путеве се захваљује Републичком хидрометеоролошком заводу Србије и Хидроелектранама Ђердап I и Ђердап II на сарадњи у обједињавању и пружању информација о актуелним пловидбеним условима на пловним путевима у Републици Србији. Без њихове помоћи, публиковање обједињеног Пловидбеног билтена у овој форми не би било могуће.

plovput.gov.rs/plovidbeni-bilten
plovput.gov.rs/navigational-bulletin

Za sva pitanja vezana za Plovidbeni bilten, budite slobodni da nas kontaktirate:
biltenatplovput.gov.rs

Plovidbeni bilten


NazadКључне речи за повезане вести:
билтен


Повезане вести:

19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
24.06.2015 Наставна посета полазника Војне академије Дирекцији за водне путеве
21.12.2015 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора на Дунаву
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
03.08.2016 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора за пловидбу на реци Сави
13.09.2016 Измештен и сужен пловни пут на критичном сектору Футог
19.12.2016 Нова ситуација критичног сектора Футог
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
22.05.2018 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог
06.08.2018 Промене расположивих габарита на критичном сектору Футог
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар

METEET