Вести

print


18.07.2012.

Други састанак Форума заинтресованих страна пројекта одржан 13. јула у Београду

Други састанак Форума заинтересованих страна пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима на реци Дунав у Србији“ одржан је 13. јула 2012. године у Београду, у згради Дирекције за водне путеве. Састанку су присуствовали представници организација цивилног друштва и државних институција које су заинтересоване стране пројекта (Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR), Министарство за инфраструктуру и енергетику, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, Канцеларија за европске интеграције, Покрајински завод за заштиту природе, Дирекција за воде, Воде Војводине, Светски фонд за за заштиту природе (WWF), Удружење капетана Србије, "Aqua et Archaeologia", Центар за екологију и одрживи развој, Локална агенда 21 за Костолац, Национална алијанса за локални економски развој, Делегација Европске уније у Републици Србији), као и представници конзорцијума који припрема пројекат (Witteveen Bos).

 

На састанку је постигнут договор о Општим правилима о организацији и раду Форума, презентована је методологија вредновања алтернативних решења, представљена су потенцијална алтернативна решења за критични сектор Прелив, након чега је уследила дискусија о детаљима предложених алтернативних решења. Више-критеријумска анализа, којом се вреднују алтернативна решења, обухвата утицај на пловидбене услове, утицај на животну средину и трошкове. Дирекција за водне путеве се и овом приликом захваљује учесницима састанка на конструктивном приступу и подршци успостављању овог саветодавног тела пројекта, као и на израженој спремности за активно учешће у наредним активностима Форума. Наредни састанак Форума биће одржан 17. августа 2012. године у Београду.

Форум заинтересованих страна пројекта основан је у складу са дугорочним опредељењем Дирекције за водне путеве ка примени модерног концепта интегралног управљања унутрашњим пловним путевима, као и у складу са идентификованом добром праксом примењеном у имплементацији сличних пројеката на реци Дунав. Интегрално управљање унутрашњим пловним путевима подразумева тежњу ка усаглашавању интереса различитих заинтересованих страна, уз поштовање националног и међународног правног оквира, укључујући, између осталог, и Заједничку изјаву о унутрашњој пловидби и одрживости животне средине у басену реке Дунав (Међународна комисија за заштиту реке Дунав - "ICPDR", Дунавска комисија, Међународна комисија за слив реке Саве). Оснивање овог тела спроведено је уз сагласност Делегације Европске уније у Републици Србији, као донатором средстава за дати пројекат.

Пројекат „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима на реци Дунав у Србији“ финансиран је од стране Европске уније у оквиру програма "IPA 2010". Циљ пројекта је припрема документације за извођење хидротехничких радова ради унапређења услова пловидбе на Дунаву. Више информација о организацији и раду Форума можете пронаћи на интернет презентацији Пловпута.


NazadКључне речи за повезане вести:
Форум заинтересованих страна пројекта


О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности