Вести

print


13.04.2016.

На интернет презентацији Пловпута доступна нова пловидбена карта целог тока реке Саве кроз Србију.


Пловидбена карта Саве

Пловидбена карта Саве (км 210.8 – км 0.00) садржи актуелизоване информације о пловном путу, систему обележавања пловног пута, критицним секторима за пловидбу, сидристима, изобате располозивих дубина воде у односу на ниски пловидбени ниво, ознаке одстојања на 200 м на оси пловног пута, попречне профиле на 200 м, позиције потопљених пловила у или у близини пловног пута или прописаних сидришта, водомерне станице са подацима о карактеристичним пловидбеним нивоима, ажурне информације о мостовима (са информацијама о расположивим висинама пловидбених отвора у односу на високи пловидбени ниво), далеководима и другим објектима од значаја за безбедност пловидбе, контактима институција надлежних за унутрашњу пловидбу у Републици Србији и другим информацијама од значаја за унутрашњу пловидбу.
Као посебну целину, пловидбена карта садржи и атлас сидришта са свим детаљним информацијама о расположивим сидриштима на реци Сави у Републици Србији.

Пловидбена карта, која је прилагођена за штампу на А4 формату, може се преузети са страници папирних пловидбених карата, у .pdf формату, без икакве накнаде.

Након публиковања другог издања пловидбене карте за реку Дунав и првог издања пловидбене карте за реку Саву, Дирекција за водне путеве ће у наредном периоду публиковати пловидбену карту за реку Тису.


Nazad



Кључне речи за повезане вести:
пловидбена, карта


О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар

METEET