Вести

print


13.09.2018.

Пројектовани хидротехнички радови у оквиру пројекта „Хидротехнички и багерски радовиprint


06.08.2018.

На интернет презентацији Дирекције за водне путеве доступан је нови ситуациони план критичног сектора Футогprint


22.06.2018.

„TAIEX” радионица одржана је 18-19. јуна 2018. године у Београду, у просторијама МГСИ - Дирекције за водне путевеprint


14.06.2018.

Јавно предузеће Електропривреда Србије огранак ХЕ Ђердап издало је обавештење о ремонту српске преводнице Ђердапprint


12.06.2018.

Друга МЕТЕЕТ радионица одржана је 07-08. јуна 2018. године у Београду, у просторијама МГСИ - Дирекције за водне путевеprint


22.05.2018.

На интернет презентацији Дирекције за водне путеве доступан је нови ситуациони план критичног сектора Футогprint


19.05.2018.

У току 2017. године забележено је смањење обима водног транспорта од 14% у односу на 2016. годинуprint


27.04.2018.

Услед планираног ремонта румунске преводнице, целокупан речни саобраћај преузеће српска бродска преводница Ђердап 2print


10.04.2018.

Друга МЕТЕЕТ радионица биће одржана 07-08. јуна 2018. године у Београду, у просторијама МГСИ - Дирекције за водне путевеprint


29.12.2017.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реке Дунав, Саву и Тису у „Inland ECDIS” стандарду 2.3.print


26.12.2017.

Нове пловидбене карте за деонице Дунава, Саве и Тисе у Србији доступне су на интернет страници Дирекције за водне путевеprint


21.12.2017.

Дирекција за водне путеве спровела је три ванредна хидрографска мерења на критичном сектору Футог (ркм 1.267 – ркм 1.261)print


30.11.2017.

Дирекција за водне путеве (Пловпут) и Институт Јарослав Черни Вас позивају на радионицу заинтересованих страна пројекатаprint


21.11.2017.

Пловпут публиковао нову електронску пловидбену карту за реку Тису у Inland ECDIS стандарду 2.3.print


21.11.2017.

На интернет презентацији Пловпута доступна нова пловидбена карта целог тока реке Тисе кроз Србијуprint


03.11.2017.

Доступни нови ситуациони план и нова ћелија електронске пловидбене карте реке Саве за сектор Камичакprint


13.09.2017.

Због планираног ремонта за 2017. годину, ХЕ Ђердап 2 је издала обавештенје о обустави превођења кроз српски преводницу Ђердап 2print


14.07.2017.

На интернет презентацији Пловпута доступно треће издање Пловидбене карте реке Савеprint


14.07.2017.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Саву у „Inland ECDIS” стандарду 2.3.print


14.06.2017.

На интернет презентацији Дирекције за водне путеве доступна је нова ажурирана ћелија електронске пловидбене карте Савеprint


12.06.2017.

На интернет презентацији Дирекције за водне путеве доступан је нови ситуациони план критичног сектора Футог и нова ажурирана ћелијаprint


15.05.2017.

Поред састанака стручних РИС група (VTT, Inalnd ECDIS, NtS i ERI), традиционални Дан од заједничког интереса одржан је 10. маја 2017. годинеprint


25.04.2017.

Обавештење о промени режима пловидбе у сектору од км. 858. до км 868.print


13.02.2017.

На интернет презентацији Пловпута доступна пловидбена карта целог тока Дунава кроз Републику Србијуprint


12.02.2017.

На основу саопштења Лучких капетанија од 02.02.2017 до 10.02.2017, дозвољава се пловидба на целом току реке Дунав у периодуprint


08.01.2017.

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170 Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама издала је Саопштење бродарствуprint


30.12.2016.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Дунав у "Inland ECDIC" стандарду 2.3.print


21.12.2016.

Дирекција за водне путеве је публиковала нову ћелију електронске пловидбене карте Дунава на деоници критичног сектора Футогprint


19.12.2016.

Хидрографско мерење критичног сектора Футог обављено је 14. и 15. децембра 2016. године.print


14.12.2016.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Тису у Inland ECDIS стандарду 2.3.print


09.12.2016.

Након завршетка периода функционалног тестирања, Дирекција за водне путеве је публиковала нове садржаје на електронском Пловидбеном билтену као сервису за пружање актуелних динамичких информацијаprint


30.09.2016.

У првих шест месеци 2016. године задржан обим транспорта из истог периода 2015. годинеprint


17.09.2016.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Саву у "Inland ECDIS" стандарду 2.3.print


13.09.2016.

На интернет презентацији Пловпута доступан је нови ситуациони план критичног сектора Футог. Пловни пут је измештен и суженprint


08.09.2016.

Услед ремонтних радова на српској преводници Ђердап II у периоду од 12.09.2016. године до 19.10.2016. године, целокупно превођење преузеће румунска бродска преводницаprint


07.09.2016.

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић и комесарка ЕУ за транспорт, Виолета Булц, у посети Дирекцији за водне путеве 06. септембра 2016. годинеprint


03.08.2016.

Нови ситуациони планови израђени су на основу резултата хидрографских мерења спроведених у периоду мај-јун 2016. годинеprint


05.07.2016.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Тису у Inland ECDIS standardu 2.1. Карте се могу преузети на странициprint


05.07.2016.

На интернет презентацији Пловпута доступна пловидбена карта целог тока реке Тисе кроз Србијуprint


17.06.2016.

Секретаријат Дунавске комисије је од надлежних органа Републике Аустрије добио информацију да је издато Саопштење бродарства бр. 79/00 за 2016. годину и 80/00 за 2016print


13.04.2016.

На интернет презентацији Пловпута доступна нова пловидбена карта целог тока реке Саве кроз Србију.print


22.03.2016.

На интернет презентацији Пловпута доступна нова пловидбена карта целог тока Дунава кроз Србију и дела тока реке Саве.print


01.03.2016.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Саву у „INLAND ECDIS“ стандарду 2.1.print


17.02.2016.

Генерални секретаријат Дунавске комисије обавестио земље цланице о обнављању границне контроле пловила приликом уласка у Републику Аустријуprint


14.01.2016.

Дирекција за водне путеве (Пловпут), због ниских тренутних температура воде и прогнозираних температура ваздуха, дана 13.01.2016. започела је са постепеним преласкомprint


21.12.2015.

На интернет презентацији Пловпута доступни су нови ситуациони планови критичних сектора Стаклар, Борово И, Сусек, Футог, Араника Ада, Чортановци и Бешка.print


16.12.2015.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Дунав у "Inland ECDIS" стандарду 2.1.print


15.12.2015.

На презентацији Дирекције за водне путеве доступан је нови План обележавања за 2016. годинуprint


02.12.2015.

У првих девет месеци 2015. године остварен раст обима водног транспорта од 8% у односу на исти период 2014. годинеprint


23.11.2015.

У новембру 2015. године Пловпут је израдио и публиковао нове електронске пловидбене карте реке Дунавprint


18.11.2015.

Током октобра Пловпут извршио техничко одржавање зимовника у Новом Саду за прихват пловила у неповољним временским условимаprint


02.10.2015.

У току техничко одржавање зимовника у Новом Саду за прихват пловила у неповољним временским условимаprint


06.08.2015.

Доступан је нови ситуациони план критичног сектора Футог. Пловни пут је измештен и суженprint


31.07.2015.

На Критичном сектору Футог, Дирекција за водне путеве је извршила измештање пловног пута.print


24.06.2015.

У оквиру наставне посете, полазници Војне академије боравили 19. јуна 2015. годне у Дирекцији за водне путеве и упознали се са актуелним активностима одржавања водних путеваprint


22.05.2015.

Редовни састанак Савета директора Мреже дунавских администрација за пловне путеве одржан је 19-20. маја 2015. године у Београдуprint


19.05.2015.

Пловидбени билтен са дневно и часовно ажурираним подацима о пловидбеним условима на пловним путевима у Републици Србији доступан на интернет презентацијиprint


11.05.2015.

„NEWADA” (Мрежа дунавских администрација за пловне путеве) наставља са радомprint


04.05.2015.

Пловпут током априла и маја у више наврата угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу из Београдаprint


01.04.2015.

Дирекција за водне путеве дана 30.03.2015. год. завршила прелазак са зимског плана обележавања на годишњи „План обележавања унутрашњих пловних путева на рекама Дунав и Тиса за 2015. годину”.print


26.03.2015.

Дирекција за водне путеве дана 25.03.2015. год. завршила прелазак са зимског плана обележавања на годишњи План обележавања унутрашњих пловних путева на рекама Дунав и Тиса за 2015. годину.print


26.12.2014.

Дирекција за водне путеве је 22. децембра 2014. године започела прелазак на зимски план обележавања водних путева на Дунаву и Тиси.print


22.12.2014.

Јавна презентација Извештаја о стратешој процени утицаја на животну средину за Стратегију развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године, одржана је 12.12.2014. године у Београдуprint


14.11.2014.

Преко 120 учесника на Завршној конференцији пројекта „NEWADA duo”одржаној 11. новембра 2014. године у Будимпештиprint


11.11.2014.

На интернет презентацији Пловпута доступни Заједнички извештај о Дунаву и Дунавски речникprint


27.10.2014.

Најава догађаја: Састанак радних група и надзорног одбора приоритетне области 1а – унутрашњи пловни путеви Дунавске стратегијеprint


20.10.2014.

На интернет презентацији Пловпута доступни нови ситуациони планови критичних сектора на Дунавуprint


14.10.2014.

Брод Истрајни II Дирекције за водне путеве учествовао у акцији допремања воде и хране становништву поплављених подручјаprint


09.10.2014.

Зимовници на реци Дунаву у Ковину и Иванову оспособљени за прихват пловила у неповољним временским условима. У току техничко одржавање зимовника у Новом Саду.print


14.09.2014.

Завршна конференција пројекта „CO-WANDA” одржана је 09. септембра 2014. године у Будимпешти.print


04.08.2014.

Пловидбена незгода 03. августа 2014. године узроковала затварање једног пловидбеног отвора Панчевачког мостаprint


22.07.2014.

Дирекција за водне путеве извршила је хидрографска мерења на површинском копу "Тамнава" Рударског басена Колубараprint


11.07.2014.

Дирекција за водне путеве обавила је нова хидрографска снимања критичног сектора Футогprint


16.06.2014.

Дирекција за водне путеве завршила са враћањем  на пловне путеве привремено  уклоњене пловеће сигнализације.print


05.06.2014.

Дирекција за водне путеве је у складу са својом техничко-технолошком организацијом почела са враћањем привремено уклоњене пловеће сигнализације.print


30.05.2014.

У суботу 17. маја, рано ујутру, радници Дирекције за водне путеве Пловпут упутили су се са Базе Пловпута на Макишу ка Обреновцу са два бродаprint


26.05.2014.

Дирекција за водне путеве је дана 24. и 25. маја 2014. године извршила уклањање дела пловећих ознака које због велике брзине речног токаprint


19.05.2014.

Због екстремно високог водостаја на реци Сави и реци Дунав и њеним притокама, и великих количина плутајећег наноса (стабала, грања и сл.)print


16.05.2014.

Дирекција за водне путеве је између 1. и 3. маја 2014. године обавила хидрографска мерења критичног сектора Апатин.print


30.04.2014.

Због високог водостаја на реци Сави и њеним притокама, и великих количина плутајећег наноса (стабала, грања и сл.), онемогућено је одржавање пловеће сигнализације (бова) на предвиђеним позицијамаprint


10.04.2014.

Преузмите обавештења и пријаве везане за предстојеће испите и условима за излазак на испитеprint


01.04.2014.

Радионица за заинтересоване страна пројекта „CO-WANDA” одржана 27. марта 2014. године у Београдуprint


20.03.2014.

Радионица за заинтересоване стране пројекта „CO-WANDA” биће одржана 27. марта 2014. године у Београду, у Дирекцији за водне путеве - Пловпутprint


23.12.2013.

Од 01. јануара 2014. године употреба речних информационих сервиса у Србији постаје обавезна, у циљу унапређења безбедности унутрашње пловидбе.print


20.12.2013.

Због појаве спруда на пловном путу реке Дунав на сектору Футог..print


19.12.2013.

Започела примена зимског плана обележавања пловних путева у Републици Србији.print


12.12.2013.

Наставак праксе објављивања извештаја о расположивим димензијама пловног пута на критичним секторима на интернет презентацији Пловпута.print


06.12.2013.

Након 7 година, Београд и Србија су поново били домаћин „DISC”-а (Danube Information Systems Conference) – једниствене међународне конференције посвећене увођењу информационих и комуникационих технологијаprint


05.12.2013.

Република Србија усвојила Закон о потврђивању Европског споразума о главним унутрашњим водним путевима од међународног значаја (АГН) у децембру 2013. године.print


22.11.2013.

Након 7 година, Београд и Србија ће поново бити домаћин "DISC"-a – једниствене међународне конференције у увођењу информационих и комуникационих технологија на унутрашње пловне путеве.print


18.11.2013.

Директори девет управа за пловне путеве подунавских земаља одржали 13-15. новембра 2013. године трећи редовни састанак у Београду.print


13.11.2013.

У протеклих годину дана, на делу реке Дунав од ркм 1106.6 до ркм 1095.6 уочен је нагли пораст броја крађа ознака за обележавање граница пловног пута (бова)print


30.10.2013.

Пловпут извршио багеровање речног наноса на улазу у зимовник у Новом Саду у циљу успостављања услова за безбедан улазак и излазак бродова.print


07.10.2013.

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину за хидротехничке радове на реци Дунав у Србији од км 1295 до км 1170print


22.07.2013.

Дирекција за водне путеве је од 17. 07. до 19.07.2013. године извршила обележавање реке Саве за дневну и ноћну пловидбуprint


10.07.2013.

26 студената „DELFT”-а започело 09. јула 2013. године студијско путовање посетом Пловпутуprint


01.07.2013.

Међународни дан Дунава - 29. јун - обележава се и ове године у Србији низом манифестацијаprint


24.05.2013.

Радионица за заинтересоване стране пројекта „NEWADA duo” одржана 23. маја 2013. године у Београдуprint


30.04.2013.

У оквиру пројекта "Припрема пројектне и тендерске документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији", извршен је прорачун ниских и високих пловидбених нивоаprint


30.04.2013.

Радионица за заинтересоване стране пројекта „NEWADA duo” биће одржана 23. маја 2013. године у Београдуprint


05.04.2013.

Речни информациони сервиси имплементирани на рекама Дунав и Сава у Републици Србијиprint


03.01.2013.

Дирекција за водне путеве је 01. јануара 2013. године постала орган управе у саставу Министарства саобраћајаprint


01.01.2013.

Инстититуција позната под скраћеним називом „Пловпут“ основана је 1962. године, а са радом је почела 1963. годинеprint


29.12.2012.

Пловпут објавио План обележавања пловних путева током зимског периодаprint


25.12.2012.

У децембру 2012. године Пловпут публиковао нове електронске навигационе карте за Дунавprint


17.12.2012.

Шести састанак Форума заинтресованих страна пројекта одржан 14. децембра у Београдуprint


09.11.2012.

Одржани састанци радних група и Први годишњи форум Дунавске стратегијеprint


28.09.2012.

Трећа национална конференција о прекограничној сарадњи одржана 26. септембра 2012. године у Београдуprint


21.09.2012.

Четврти састанак везан за Заједничку изјаву три речне комисије (Joint Statement) одржан 17-18. Септембраprint


17.09.2012.

Четврти састанак Форума заинтресованих страна пројекта одржан 14. септембра у Београдуprint


20.08.2012.

Трећи састанак Форума заинтресованих страна пројекта одржан 17. августа на броду "Истрајни I"print


18.07.2012.

Други састанак Форума заинтресованих страна пројекта одржан 13. јула у Београдуprint


01.07.2012.

Пројекат "NEWADA" представљен на годишњој конференцији "SEE" програма као пример добре праксе и успешне имплементацијеprint


30.06.2012.

Међународни дан Дунава (29. јун) обележен у Србији низом манифестацијаprint


29.06.2012.

"Истрајни I" учествовао у показној вежби Жандармерије „САВА 2012“ одржаној 28. јунаprint


27.06.2012.

Одржан први састанак Форума заинтресованих страна пројекта „Припрема документације за хидротехничке радовеprint


08.06.2012.

Годишња конференција ЕУ Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа биће одржана 29. јуна 2012. године у Болоњи.print


03.04.2012.

Више од 80 представника заинтересованих страна међународних пројекатаprint


14.03.2012.

Дирекција за водне путеве је партнер на два међународна пројекта која су финансирана у оквиру ЕУ Програма транснационалне сарадњеprint


08.03.2012.

Завршна конференција пројекта “WANDA” одржана је 07. марта 2012. године у Бечу, у организацији компаније “via donau”print


23.02.2012.

Финална конференција пројекта “NEWADA” одржана је 22. фебруара 2012. године у Будимпешти, у организацији компаније РСОЕprint


08.02.2012.

Завршна конференција пројекта “NEWADA” биће одржана 22. фебруара 2012. године у Будимпешти, у хотелу “Novotel Budapest Danube”.print


08.02.2012.

Завршна конференција пројекта “WANDA” биће одржана 07. марта 2012. године у Бечу, у просторијама Универзитета у Бечу.print


06.02.2012.

Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да се због неповољних временских услова одлаже, разгледање и продаја јавним надметањемО нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар

METEET