информације-од-јавног-значаја

Обрасци:Подаци које Дирекција поседује су документи који су настали у раду Дирекције, а општи подаци о стању водних путева, плавности и слично се налазе на сајту Дирекције у виду саопштења.

Тражиоцу информације могу се ставити на увид све информације са којима располаже Дирекција, које су настале у раду или у вези са радом Дирекције, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се, према Закону, стекли услови за искључење или ограничење приступа информацији од јавног значаја.

Најчешћи захтеви за приступ информацијама од јавног значаја односили су се на захтеве за достављање копије докумената који садрже тражену информацију (најчешће информације које су се тицале бивших запослених за остваривање неких личних права као што су укњижба стана и сл.)

Поступак за приступ информацијама од јавног значаја води се у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број 120/04, 54/07 и 104/09, 36/10), на основу усменог или писменог захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

У складу са чланом 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја директор Дирекције за водне путеве је донео Одлуку о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Дирекцији за водне путеве:

Драгана Богдановић Веселиновић, дипл.правник
тел: 011 30 29 844
мејл: dveselinovicplovput.rs
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности