see-logowanda-logoeu-logo

Циљеви

Пројекат “WANDA” има за циљ успостављање одрживог, еколошки прихватљивог и међународно координираног приступа управљању отпадом са бродова - укључујући дефинисање и примену одговарајућих мера - на току реке Дунав, са идејом о заштити водних ресурса и њихових комплексних екосистема.

Активности и користи

Активности и користи су бројне, као што су Пилот активности - практична решења за прикупљање отпада са бродова - ће бити имплементиране у региону горњег (АТ, СК, ХУ) и доњег Дунава. Такође, финансијски модел за управљање отпадом са бродова је елабориран за горњи ток Дунава, а модел који обухвата процедуре за наплату ових услуга је развијен. На бази договореног оквира, национални концепти управљања отпадом са бродова је елабориран за сваку земљу, од стране партнера укључених у пројекат. Током пројекта вршила се и међународна координација активности везаних за концепте управљања отпадом са бродова и пилот активности. У њу су били укључени сви партнери на пројекту. Омогућена је и размена информација са “ICPDR”-ом, Немачком агенцијом за унутрашњу пловидбу Југ, Централном комисијом за пловидбу на реци Рајни, Дунавском комисијом, Међународном комисијом за слив реке Саве и другим релевантним стејкхолдерима.

У пројекат је било укључено 9 партнера из 7 земаља: АТ, СК, ХУ (2), ХР, РС, РО (2), БГ. Квалитет побољшања пројектних активности је постигнут кроз посматрачку експертску групу (посматрачи: “ICPDR”, Дунавска комисија, Централна комисија за пловидбу на реци Рајни, Немачка агенција за унутрашњу пловидбу Југ, Међународна комисија за слив реке Саве, и др.)

Финална конференција пројекта “WANDA” одржана је 29. марта 2012. године у Београду. Више од 80 представника заинтересованих страна је присуствовало у финалном представљању. Организатор догађаја је била Дирекција за водне путеве (Пловпут).

Трајање, географска покривеност и конзорцијум

  • Реализација пројекта “WANDA” трајаће од априла 2009. до марта 2012. године
  • У пројекат је укључено девет партнера из седам земаља: АТ, СК, ХУ (2), ХР, РС, РО (2), БГ
  • Огранизације које подржавају реализацију пројекта укључене су у “WANDA” посматрачку експертску групу (посматрачи): “ICPDR”, Дунавска комисија, Централна комисија за пловидбу на реци Рајни, Немачка агенција за унутрашњу пловидбу Југ, Међународна комисија за слив реке Саве, и др.
wanda-mapa

Водећи партнер:

via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH;  www.via-donau.org

Контакт особа:

Harald Beutl, Project Coordinator
Tel: + 43 50 4321-1629;
Fax: + 43 50 4321-2050
e-mail: wanda@via-donau.org

Партнери на пројекту

Држава Партнер Интернет
Аустрија "Via Donau" www.via-donau.org
Словачка "VUVH" www.vuvh.sk
Мађарска "KTI" www.kti.hu
  "RSOE" www.rsoe.hu
Румунија "APDF"  
  "APDM" www.romanian-ports.ro
Бугарска "EAEMDR" www.appd-bg.org
Хрватска "PAV" www.port-authority-vukovar.hr
Србија "Plovput" www.plovput.rs
Буџет пројекта

Укупан буџет пројекта износи 1.906.660 ЕУР, а финансира се из “ERDF”-a.

Улога Пловпута на пројекту

Дирекција за водне путеве Пловпут је имала статус 10% партнера на пројекту “WANDA”. То значи да је њено учешће на пројекту било финансирано од стране другог партнера на пројекту, у овом случају аустријске компаније "via Donau". Укупан буџет Пловпута за ове сврхе је био 15.000 ЕУР. То је представљало значајно смањење у односу на иницијални предлог пројекта, па је и ангажман Пловпута био редукован, у договору са водећим партнером.

За детаљне информације о учешћу Пловпута на пројекту “WANDA” можете се обратити нашем координатору: Мр Иван Митровић
Дирекција за водне путеве Пловпут
Tel: +381 11 3029 842
Fax: +381 11 3029 808
e-mail: imitrovic@plovput.rs

Званична презентација пројекта "WANDA":
www.wandaproject.eu

 


see-slogan
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности