Пројектни услови, мишљења и сагласности

пројектни-услови-мишљења-и-сагласности

У оквиру Одељења за праћење стања унутрашњих пловних путева постоји посебна ужа организациона јединица која се бави издавањем пројектних услова, мишљења и сагласности за све радове који могу бити од значаја или утицаја на стање међународних пловних путева и безбедност водног саобраћаја (израдња хидрограђевинских објеката, лука, пристаништа, марина, мостова, багеровање речног наноса и др).
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности