"UNECE" група за унутрашњи водни транспорт

Европска економска комисија при Уједињеним нацијама (UNECE) је једна од пет регионалних комисија Уједињених Нација где 56 земаља западне, централне, источне Европе, централне Азије и северне Америке заједнички формулишу смернице за међусобну економску сарадњу. Комисија нуди регионални оквир и простор за хармонизацију конвенција, норми и стандарда у области енергије, животне средине, квалтета живота, насељености, статистике, трговине и транспорта. Рад Комисије организован је по одборима. Одбор за унутрашњи транспорт (Inland Transport Committee) је један од најбројнијих и најефикаснијих одбора у оквиру Комисије. Рад у одбору организован је по радним групама, међу којима је и радна група за унутрашњи водни транспорт. Представник Србије у овој радној групи је г-дин Љубиша Михајловић, директора Дирекције за водне путеве Пловпут.

О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности