print


17.04.2010.

Дирекција за унутрашње пловне путеве Пловпут публиковала је пловидбене карте за реке Саву и Тису 16. априла 2010. године. Поред пловидбених карата, Пловпут је учинио доступним и планове обележавања за 2010. годину, као и даљинаре за ове реке. Сви наведени документи доступни су у пдф формату.

Пловидбене карте, планови обележавања, као и даљинари за реке Саву и Тису, могу се преузети са интернет презентације Пловпута, без било какве накнаде. За претходних петнаест дана, од када су публиковане, пловидбене карте за реке Саву и Тису преузете су од стране више од две хиљаде посетилаца наше интернет презентације.


NazadКључне речи за повезане вести:
Пловидбене Карте


Повезане вести:

17.04.2010 Пловпут публиковао пловидбене карте Саве и Тисе
03.09.2019 Новa ћелија електронске пловидбене карте за сектор Футог на Дунаву
22.05.2018 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог
06.08.2018 Промене расположивих габарита на критичном сектору Футог
13.09.2018 Почетак извођења радова у оквиру пројекта “Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима на реци Дунав”
04.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу на А4 формату
04.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
13.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
13.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Тисе
27.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
24.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Дунав
17.06.2019 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
04.07.2019 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог на Дунаву
29.12.2017 Нова издања електронских пловидбених карата у „Inland ECDIS” стандарду 2.3
28.11.2019 Нова ћелија критичног сектора Футог на Дунаву
30.12.2019 Публикована нова пловидбена карта реке Саве
30.12.2019 Публикована нова пловидбена карта реке Тисе
30.12.2019 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
30.12.2019 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
30.12.2020 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
30.12.2020 Нове електронске пловидбене карте реке Дунав
30.12.2020 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
07.06.2021 Ажурирана ћелија сектора Аранкина ада
10.04.2023 Пловидбене карте Дунава, Саве и Тисе
10.04.2023 Електронске пловидбене карте Дунава, Саве и Тисе
17.09.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
14.11.2014 Успешан завршетак пројекта „NEWADA duo”
04.05.2015 Пловпут угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
24.06.2015 Наставна посета полазника Војне академије Дирекцији за водне путеве
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
05.07.2016 Пловпут публиковао нове електронске карте реке Тисе
13.09.2016 Измештен и сужен пловни пут на критичном сектору Футог
26.12.2017 Дирекција за водне путеве публиковала нова издања папирних пловидбених карата
14.12.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
21.12.2016 Нова ћелија електронске пловидбене карте Дунава на деоници критичног сектора Футог
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
13.02.2017 Пловпут публиковао треће издање пловидбене карте реке Дунав
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
14.06.2017 Ажуриран систем обележавања водног пута на градилишту новог моста на реци Сави
14.07.2017 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
14.07.2017 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
21.12.2017 Измештање пловног пута на критичном сектору Футог
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности