Вести

print


16.12.2015.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Дунав у "Inland ECDIS" стандарду 2.1.

ENC

У складу са обавезама дефинисаним Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Сл. гласник Републике Србије бр. 73/10, 121/12, 18/15) и Правилником о речним информационим сервисима (Сл. гласник Републике Србије бр. 63/15), Дирекција за водне путеве је публиковала нове електронске пловидбене карте (ENC) за реку Дунав у Републици Србији у "Inland ECDIS" стандарду 2.1.
Нове електронске пловидбене карте садрже актуелизоване информације о пловном путу, систему обележавања пловног пута, изобату дубине 2.5 м у односу на ниски пловидбени ниво на критичним секторима за пловидбу, ознаке одстојања на 200 м на оси пловног пута, позиције потопљених пловила у или у близини пловног пута или прописаних сидришта, водомерне станице, актуелизоване информације о мостовима (са информацијама о расположивим висинама пловидбених отвора у односу на високи пловидбени ниво), бродским преводницама, далеководима, скелским прелазима и другим објектима од значаја за безбедност пловидбе, као и друге информације од значаја за пловидбу.

ENC

Нове електронске пловидбене карте, у стандардном .000 формату, могу се преузети са www.plovput.gov.rs/електронске-пловидбене-карте


NazadКључне речи за повезане вести:
ENC


Повезане вести:

12.02.2010 Пловпут на “GIS” форуму одржаном у Бечу
13.11.2009 Састанак билатералне радне групе Румуније и Србије за "ENC"
08.12.2023 Дунавска конференција о информатичким сервисима – „DISC”
10.04.2023 Електронске пловидбене карте Дунава, Саве и Тисе
30.12.2020 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
30.12.2020 Нове електронске пловидбене карте реке Дунав
30.12.2019 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
30.12.2019 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
04.11.2019 Измештен пловни пут на реци Сави код Остружнице
24.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Дунав
13.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
04.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
29.12.2017 Нова издања електронских пловидбених карата у „Inland ECDIS” стандарду 2.3
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
14.07.2017 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
14.12.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
05.07.2016 Пловпут публиковао нове електронске карте реке Тисе
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
23.12.2013 У 2014. години обавезна употреба РИС-а у Србији
06.12.2013 Конференција „DISC 2013” одржана у Београду
25.12.2012 Ажуриране електронске навигационе карте за реку Дунав
09.11.2012 Наставак имплементације Дунавске стратегије
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
28.02.2011 Пловпут публиковао електронску навигациону карту за реку Саву
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности