Вести

print


09.10.2014.

Зимовници на реци Дунаву у Ковину и Иванову оспособљени за прихват пловила у неповољним временским условима. У току техничко одржавање зимовника у Новом Саду.

У периоду јул-август 2014. године Дирекција за водне путеве Пловпут извршила је багеровање речног наноса на улазима и базенима зимовника на реци Дунав у Ковину и Иванову, у складу са надлежностима дефинисаним Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама. Радови су изведени рефулерним багером Млава Дирекције за водне путеве.

У току је техничко одржавање зимовника у Новом Саду багеровањем речног наноса.

Млава

Нанос избагерован током процеса техничког одржавања зимовника је враћен у матицу реке, у складу са прихваћеним принципом одржавања баланса проноса наноса у реци Дунав.

Техничко одржавање зимовника подразумева багеровање речног наноса са улаза у зимовник и из дела базена зимовника. То су места на којима, захваљујући природним морфолошким процесима у реци, долази до повећаног таложења речног наноса и смањења расположивих дубина које ограничавају и при ниским водостајима спречавају улазак и излазак пловила.

Основни циљ багеровања речног наноса је обезбеђивање минималне дубине која је неопходна за сигуран улазак, излазак и боравак пловила у зимовницима.

багеровање

Зимовници имају важну функцију у систему унутрашњих пловних путева, јер представљају сигурна места за пловила у периодима неповољних временских услова (зими у периодима ледостаја и ледохода, у условима ветра и магле).


NazadКључне речи за повезане вести:
зимовници, багеровање


О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности