Вести

print


01.04.2014.

Радионица за заинтересоване страна пројекта „CO-WANDA” одржана 27. марта 2014. године у Београду

co-wanda-logo

Радионица за заинтересоване стране пројекта „CO-WANDA” одржана је 27. марта 2014. године у Београду, у организацији Дирекције за водне путеве Пловпут. На радионици су учествовали представници Министарства саобраћаја, Лучких капетанија, Управе за одређивање способности бродова за пловидбу, Агенције за управљање лукама, Међунареодне комисије за слив реке Саве, Републичке агенције за просторно планирање, Јавног водопривредног предузећа Воде Војводине, Републичког хидрометеоролошког завода, виадонау – аустријске компаније за пловне путеве (водећег партнера на пројекту „CO-WANDA”), невладиних организација и др.

co-wanda-27-03-2014

Г-дин, Ханс Бергер, виадонау, менаџер пројекта „CO-WANDA”, представио је резултате досадашњег рада на пројекту, који се односе на анализу праксе управљања бродским отпадом у различитим земљама, врсте бродског отпада, са посебним фокусом на зауљени и замашћени бродски отпад као најопаснији по природу у животну средину, правце усаглашавања и неопходност међунадодне координације у процесу одрживог управљања бродским отпадом на Дунаву у будућности, различите врсте објеката за прикупљање бродског отпада који постоје у различитим земљама (стационарне и покретне објекте).

co-wanda-27-03-2014

Представници Дирекције за водне путеве представили су досадашње резултате рада на анализи потенцијалне употребе речних информационих сервиса у процесу координираног управљања бродским отпадом на међународном нивоу, статус имплементације и перспективе развоја речних информационих сервиса по појединим земљама подунавског слива, као и планове и резултате пилот активности тестирања различитих компоненти речних информационих сервиса за потребе контроле и управљања бродском отпадом од стране надлежних државних органа и свих учесника у унутрашњој пловидби.

Због велике заинтересованости учесника, Дирекција за водне путеве ће организовати још једну радионицу за заинтересовансе стране пројекта „CO-WANDA” у септембру 2014. године.

Основни циљ пројекта „CO-WANDA” (Convention on Waste Management for Inland Navigation on the Danube - Конвенција о управљању бродским отпадом на Дунаву) је припрема предлога за међународно усаглашено и координирано решење за управљање бродским отпадом на реци Дунав, са посебним акцентом на зауљени и замашћени отпад. Пројекат је суфинансиран од стране Европске уније у оквиру четвртог позива Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа, а наследник је пројекта „ WANDA” који је финансиран у оквиру првог позива овог ЕУ програма. Имплементација пројекта је започела 28. септембра 2012. године, а трајаће две године. У пројекту учествује 11 партнера из 9 подунавских земаља, а улога Пловпута је координација активности везаних за анализу и тестирање потенцијалне употребе речних информационих сервиса у домену међународно координираног управљања бродским отпадом на целом току реке Дунав.

За више инфорамција о пројекту „CO-WANDA”, као и о ЕУ Програму транснационалне срадње Југоисточна Европа, посетите:
co-wandaproject.eu
southeast-europe.net


NazadКључне речи за повезане вести:
CO-WANDA


О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности