Вести

print


12.12.2013.

Наставак праксе објављивања извештаја о расположивим димензијама пловног пута на критичним секторима на интернет презентацији Пловпута.

Дирекција за водне путеве је у 2013. години наставила праксу објављивања Извештаја о расположивим димензијама пловног пута на најкритичнијим секторима за пловидбу. Ови извештаји сачињавају се на основу надзорничких извештаја, а њихово објављивање врши се са циљем обавештавања корисника пловног пута о актуелним променама у расположивим дубинама и ширинама пловног пута. Последњи Извештај о мерењу расположивих габарита пловног пута објављен је 11. децембра 2013. године.


NazadКључне речи за повезане вести:
Димензије, Пловног пута


Повезане вести:

16.12.2010 Обележавање река Дунав и Тиса у зимском периоду
26.03.2010 Пловпут на састанку експерата за хидротехничка питања Дунавске комисије
06.08.2009 Лађе на монитору
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.08.2006 Рекама отичу милиони евра
28.07.2009 Новости везане за обележавање Тисе и Саве
21.12.2016 Нова ћелија електронске пловидбене карте Дунава на деоници критичног сектора Футог
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
14.12.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
17.09.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
13.09.2016 Измештен и сужен пловни пут на критичном сектору Футог
03.08.2016 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора за пловидбу на реци Сави
05.07.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Тисе прилагођену за штампу
05.07.2016 Пловпут публиковао нове електронске карте реке Тисе
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
09.06.2023 Посета представника Транспортне заједнице
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
13.02.2017 Пловпут публиковао треће издање пловидбене карте реке Дунав
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
14.06.2017 Ажуриран систем обележавања водног пута на градилишту новог моста на реци Сави
14.07.2017 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
14.07.2017 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
21.11.2017 Друго издање пловидбене карте реке Тисе прилагођено за штампу
21.12.2017 Измештање пловног пута на критичном сектору Футог
26.12.2017 Дирекција за водне путеве публиковала нова издања папирних пловидбених карата
12.12.2013 Објављивање извештаја о мерењу расположивих димензија пловног пута
23.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат “NEWADA”
17.10.2011 Пловпут употпунио систем километарских ознака на реци Тиси
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
29.12.2012 Обележавање пловних путева у зимском периоду
30.04.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
24.05.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
22.07.2013 Обележавање реке Саве за дневну и ноћну пловидбу
13.11.2013 Измене у систему обележавања
07.10.2013 Одржана јавна расправа о Студији о процени утицаја на животну средину за хидротехничке радове
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
20.10.2014 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора
11.11.2014 Нове публикације у оквиру пројекта „NEWADA duo”
14.11.2014 Успешан завршетак пројекта „NEWADA duo”
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
31.07.2015 Измештен пловни пут на критичном сектору Футог
06.08.2015 Пловпут публиковао нови ситуациони план критичног сектора Футог
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
21.12.2015 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора на Дунаву
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности