Вести

print


05.12.2013.

Република Србија усвојила Закон о потврђивању Европског споразума о главним унутрашњим водним путевима од међународног значаја (AGN) у децембру 2013. године.

AGN

Овим споразумом дефинисани су јединствени критеријуми од значаја за побољшање пловности како на постојећим, тако и на пловним путевима који ће се тек градити, као и технички и експлоатациони критеријуми за пловне путеве и пристаништа. Препоручује се, да се при модернизацији регионалних, као и пловних путева од међународног значаја обезбеде што повољнији параметри пловности, док се код изградње нових препоручује узимање у обзир употреба комбинаованог транспорта и габарита бродова и састава који такав транспорт обављају.

„AGN” споразумом утврђена је јединствена класификација свих унутрашњих пловних путева Европе, који су подељени на седам класа пловности, где прве три класе имају регионални, а класе од 4 – 7 међународни значај. Поред тога, дефинисани су и габарити бродова, односно састава предвиђених за пловидбу по пловним путевима појединих класа.

Међу 21. земљом које су прихватиле АГН споразум налазе се и све подунавске земље.


NazadКључне речи за повезане вести:
AGN


Повезане вести:

05.12.2013 Србија прихватила „AGN”
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности