Вести

print


18.11.2013.

Директори девет управа за пловне путеве подунавских земаља одржали 13-15. новембра 2013. године трећи редовни састанак у Београду.

Трећи редовни састанка савета директора пројекта "NEWADA duo" одржан је 13-14. новембра 2013. Године у Београду, у организацији Дирекције за водне путеве. На састанку је постигнут договор о заједничким усаглашеним показатељима учинка везаним за расположивност пловног пута Дунава за безбедну пловидбу.

У оквиру пројекта "NEWADA duo", по први пут ће бити припремљен усаглашен, кориснички оријентисан извештај седам земаља о расположивости пловног пута Дунава за безбедну пловидбу. Публиковање оваквих усаглашених извештаја ће постати редовна пракса партнера на пројекту "NEWADA duo".

southeast-europe.net

Дирекција за водне путеве је партнер на пројекту "NEWADA duo" (Network of Danube Waterway Administrations, data and user orientation - Мрежа дунавских администрација за пловне путеве, оријентација ка подацима и корисницима), који се суфинансира у оквиру четвртог позива ЕУ Програма транснационалне сарадње југоисточна Европа ("SEE" програм). Имплементација пројекта је започела 01. октобра 2012. године, а трајаће до 30. Септембра 2014. године.

newada-duo.eu

У оквиру пројекта "NEWADA duo", заступљене су следеће теме: координирано унапређење квалитета информација о водостајима, усаглашено публиковање података о критичним секторима за пловидбу, усаглашавање планова обележавања на заједничким секторима реке Дунав, координирано инкорпорирање података о дубинама пловног пута у електронске навигационе карте, усаглашена припрема папирних електронских навигационих карата, координирано унапређење мреже приступних тачака бежичном интернет, даљи развој ФИС портала за реку Дунав, тестирање виртуелних и даљински контролисаних знакова за обележавање пловног пута кроз пилот акције, координирано унапеђење процеса прикупљања хидрографских података, интегрисано управљање пловним путевима, заједничко дефинисање индикатора успешности у одржавању пловних путева, као и сарадња у области односа са јавношћу и стратешке комуникације. Међународни конзорцијум који имплементира овај пројекат чини 9 националних институција из 7 подунавских земаља (Аустрије, Словачке, Мађарске, Хрватске, Србије, Румуније и Бугарске) надлежних за одржавање и развој Дунава као међународног пловног пута.

Пројекат "NEWADA duo" је наследник награђиваног пројекта "NEWADA", који је имплементиран у периоду 2009-2012. године. Овај пројекат представља оквир стратешког карактера за сарадњу дунавских администрација за пловне путеве, са циљем усаглашавања квалитета информација о стању пловног пута и правоременој дистрибуцији тих информација свим корисницима пловних путева.


NazadКључне речи за повезане вести:
NEWADA duo


Повезане вести:

08.02.2012 Завршна конференција пројекта “NEWADA”
23.02.2012 Велики успех пројекта “NEWADA”
03.04.2012 Успешна имплементација пројеката NEWADA и WANDA – резултати трогодишње транснационалне сарадње представљени заинтересованим странама у Србији
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
01.07.2012 Још једна међународна потврда квалитета пројекта НЕWАДА
30.04.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
24.05.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
10.07.2013 Студенти Техничког универзитета ДЕЛФТ из Холандије у посети Пловпуту
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
22.11.2013 Конференција "DISC 2013" у Београду
06.12.2013 Конференција „DISC 2013” одржана у Београду
11.11.2014 Нове публикације у оквиру пројекта „NEWADA duo”
14.11.2014 Успешан завршетак пројекта „NEWADA duo”
11.05.2015 Састанак Савета директора дунавских администрација за пловне путеве у Београду
22.05.2015 Учвршћена сарадња дунавских администрација за пловне путеве
05.07.2019 Ново издање Дунавског речника
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности