Вести

print


07.10.2013.

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину за хидротехничке радове на реци Дунав у Србији од км 1295 до км 1170 одржана је 03. октобра 2013. године у Београду.

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину одржана је 03. октобра 2013. године у Београду, у просторијама Министарства енергетике, развоја и зашите животне средине (Омладинских бригада 1).

Циљ пројекта „Припрема документације за хидротехничке и багерске радове на критичним секторима на реци Дунав у Републици Србији“ је припрема документације за радове којима ће се успоставити минималне дубине и ширине пловног пута за безбедну пловидбу у периодима ниских водостаја.

Овај пројекат је финансиран од стране Европске уније у оквиру програма ИПА 2010. Пловпут је корисник овог пројекта, а Закључком Владе Републике Србије од 20. новембра 2012. године Пловпут је одређен за инвеститора за дати пројекат.

јавна-расправа

Основни принципи који су усвојени приликом дефинисања варијантних решења за одабране критичне секторе на реци Дунав обухватају: очување услова повезаности водних токова, примену неукорењених грађевина, очување баланса проноса наноса, осигурање мера ублажавања утицаја и компензаторних мера.


NazadКључне речи за повезане вести:
Јавна расправа


О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности