Вести

print


01.01.2013.

Инстититуција позната под скраћеним називом „Пловпут“ основана је 1962. године, а са радом је почела 1963. године

Установа за одржавање унутрашњих пловних путева основана је Уредбом Савезног извршног већа ФНРЈ 14. новембра 1962. године, а са радом је почела 1963. године, као наследник Секције за пловне путеве из времена Краљевине Југославије.


Архива Пловпута: пловило Пловпута СПП ВИИ (Назив СПП означава некадашњу Секцију за пловне путеве)

Посебан Закон о Установи за одржавање унутрашњих пловних путева усвојен је 11. октобра 1974. године. Институција 1997. године мења назив у Савезна јавна установа за одржавање и развој унутрашњих пловних путева (Службени лист СРЈ, број 11). У априлу 2003. године, у складу са Одлуком о прихватању споразума држава чланица о дефинисању коначног статуса органа и организација из члана 15. Закона за спровођење Уставне повеље Државне заједнице Србија и Црна Гора, Пловпут постаје орган државе чланице Србије (Службени гласних Републике Србије, број 35, 02. април 2003. године).


Архива Пловпута: Исечак из Службеног листа ФНРЈ, среда, 14. новембар 1962. Године, део Уредбе о Установи за одржавање унутрашних пловних путева

Законом о министарствима (2007) институција мења назив и постаје Дирекција за унутрашње пловне путеве „Пловпут“. Усвајањем Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Службени гласник Републике Србије, број 73/10), институција је дефинисана под називом Дирекција за водне путеве. Од 01. јануара 2013. године, у складу са усвојеним Изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Дирекција за водне путеве је постала орган управе у саставу Министарства саобраћаја. Ове године Дирекција за водне путеве слави 50 година рада.


NazadКључне речи за повезане вести:
Дирекција за водне путеве, Пловпут, 50 година


Повезане вести:

14.01.2011 Пловпут наставља рад на припреми “D4D” базе података
22.12.2010 Пловпут на експертској радионици „Информационе технологије, транспорт и истраживање и развој“
16.12.2010 Обележавање река Дунав и Тиса у зимском периоду
24.10.2010 Пловпут одржао предавање о пројекту “WANDA” на Грађевинском факултету
19.10.2010 Пловпут на састанку савета директора пројекта “NEWADA”
06.10.2010 Наставак сарадње дунавских администрација у оквиру пројекта “NEWADA”
29.09.2010 Пловпут на годишњој конференцији "SEE" програма
02.07.2010 Пловпут на састанку управног одбора пројекта “WANDA”
26.06.2010 Пловпут организовао радионицу за стејкхолдере пројекта „NEWADA” у Србији
25.06.2010 Пловпут домаћин статусног састанка пројекта “NEWADA”
25.05.2010 Пловпут организује статусни састанак и радионицу за стејкхолдере из Србије у оквиру пројекта "NEWADA"
27.05.2010 Потписан Финансијски споразум између ЕУ и Србије за програм претприступне помоћи IPA 2010
28.04.2010 Пловпут организовао радионицу за националне стејкхолдере у оквиру пројекта “WANDA”
17.04.2010 Пловпут публиковао пловидбене карте Саве и Тисе
26.03.2010 Пловпут на састанку експерата за хидротехничка питања Дунавске комисије
12.02.2010 Пловпут на “GIS” форуму одржаном у Бечу
10.02.2010 Пловпут на трећем Статусном састанку пројекта “NEWADA”
06.01.2010 Пловпут у саставу српске делегације на састанцима везаним за Дунавску стратегију ЕУ
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
17.11.2009 Пловпут на састанку Управног одбора пројекта "WANDA"
13.11.2009 Састанак билатералне радне групе Румуније и Србије за "ENC"
05.11.2009 Пловпут наставља процес модернизације система обележавања пловних путева
30.10.2009 Пловпут на "FP7" инфо дану
14.10.2009 Потписан билатерални споразум Србије и Хрватске о пловидби и унутрашњим пловним путевима
05.09.2009 Пловпут у организованој посети Музеју науке и технике у Београду
27.08.2009 Пловпут на почетном састанку партнера на пројекту WANDA
28.07.2009 Новости везане за обележавање Тисе и Саве
14.07.2009 Навршене две године од изласка првог броја "Newsletter"-а Пловпута
12.11.2011 Пројекат “NEWADA” представљен као пример добре праксе на “SEE” инфо данима у Београду
28.11.2023 Установа Студентски центар „Београд” обележила 55 година рада
02.12.2011 План обележавања унутрашњих пловних путева на рекама Дунав и Тиса за 2012. годину
28.12.2011 Еколошки аспект пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији“
08.02.2012 Завршна конференција пројекта “NEWADA”
08.02.2012 Завршна конференција пројекта “WANDA”
14.03.2012 Завршна презентација пројеката "NEWADA" и "WANDA" за заинтересоване стране у Србији
23.02.2012 Велики успех пројекта “NEWADA”
08.03.2012 Завршна конференција пројекта “WANDA”
03.04.2012 Успешна имплементација пројеката NEWADA и WANDA – резултати трогодишње транснационалне сарадње представљени заинтересованим странама у Србији
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
17.10.2011 Пловпут употпунио систем километарских ознака на реци Тиси
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
10.08.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
14.07.2011 Пловпут публиковао "CEVNI" постер
12.07.2011 "РИС Програм за опремање" за опремање комерцијалних бродова РИС уређајима
23.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат “NEWADA”
11.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат "NEWADA"
03.06.2011 Индустријски форум у оквиру пројекта "RISING" одржан у Кладову
16.05.2011 Индустријски форум у оквиру пројекта „RISING“
22.04.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат “NEWADA”
28.02.2011 Пловпут публиковао електронску навигациону карту за реку Саву
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности