Вести

print


08.06.2012.

Годишња конференција ЕУ Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа биће одржана 29. јуна 2012. године у Болоњи.

Годишња конференција ЕУ Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
("SEE annual event") биће одржана 29. јуна 2012. године, у Болоњи. На конференцији се очекује велики број представника постојећих и потенцијалних пројеката који се финансирају о оквиру овог програма, ЕУ институција, министарстава из земаља које су обухваћене овим програмом, локалних самоуправа, међународних организација. На конференцији ће бити представљени досадашњи резултати имплементације овог програма, као и планови за наредни период. На позив организатора, представник Дирекције за водне путеве ће представити резултате остварене имплементацијом пројекта “NEWADA” (више информаација на www.newada.eu и www.plovput.rs). У оквиру конференције, биће организован и сајам пројеката, на коме ће своје штандове имати представници пројеката који су финансирани у оквиру овог програма.

Дирекција за водне путеве је партнер на два пројекта која су кофинансирана у оквиру овог првог позива овог програма. Ради се о пројектима “NEWADA” (Мрежа дунавских администрација за пловне путеве) и “WANDA” (Управљање бродским отпадом на Дунаву), који се имплементирају у периоду 2009-2012. година. Поред тога, Дирекција за водне путеве је, као чланица међународних конзорцијума, предлагач два пројекта (“NEWADA” duo и “CO-WANDA”) за финансирање у оквиру четвртог позива овог програма. Почетак имплементације ова два пројекта, уколико буду одобрени, планиран је за септембар 2012. године. Очекује се да списак одобрених пројеката у оквиру овог позива буде представљен на Годишњој конференцији.

У оквиру предлога пројекта “NEWADA duo” (Network of Danube Waterway Administrations, data and user orientation - Мрежа дунавских администрација за пловне путеве, оријентација ка подацима и корисницима), заступљене су следеће теме: координирано унапређење квалитета информација о водостајима, усаглашено публиковање података о критичним секторима, усаглашавање планова обележавања на заједничким секторима реке Дунав, координирано инкорпорирање података о дубинама пловног пута у електронске навигационе карте, усаглашена припрема папирних електронских навигационих карата, координирано унапређење мреже приступних тачака бежичном интернету, даљи развој “FIS” портала за реку Дунав, тестирање виртуелних и даљински контролисаних знакова за обележавање пловног пута кроз пилот акције, координирано унапеђење процеса прикупљања хидрографских података, интегрисано управљање пловним путевима, заједничко дефинисање индикатора перформанси рада администрација за пловне путеве, као и сарадња у области односа са јавношћу и стратешке комуникације дунавских администрација за пловне путеве. Предвиђено трајање пројекта је 24 месеца.

У оквиру предлога пројекта “CO-WANDA” (Convention on Waste Management for Inland Navigation on the Danube - Конвенција о управљању бродским отпадом на Дунаву), улога Пловпута биће координација активности везаних за потенцијалну употребу речних информационих сервиса у домену координираног међународног управљања бродским отпадом на реци Дунав. Предвиђено трајање пројекта је 24 месеца.

За детаље информације о Годишњој конференцији, посетите www.seeconference2012.net

Више инфорамција о ЕУ Програму транснационалне сарадње Југоисточна Европа можете пронаћи на званичној интернет презентацији овог програма.
www.southeast-europe.net


NazadКључне речи за повезане вести:
SEE, Годишња конференција


Повезане вести:

29.09.2010 Пловпут на годишњој конференцији "SEE" програма
02.07.2010 Пловпут на састанку управног одбора пројекта “WANDA”
27.08.2009 Пловпут на почетном састанку партнера на пројекту WANDA
23.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат “NEWADA”
12.11.2011 Пројекат “NEWADA” представљен као пример добре праксе на “SEE” инфо данима у Београду
08.02.2012 Завршна конференција пројекта “WANDA”
08.03.2012 Завршна конференција пројекта “WANDA”
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
01.07.2012 Још једна међународна потврда квалитета пројекта НЕWАДА
28.09.2012 Пловпут награђен за успешну имплементацију пројекта "NEWADA"
30.04.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
24.05.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
11.11.2014 Нове публикације у оквиру пројекта „NEWADA duo”
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности