Вести

print


13.07.2022.

Обавештавају се бродарства, Заповедници бродова, старешине пловила, предузећа водног саобраћаја и водопривреде, агенти пловидбе, органи инсп. пловидбе, као и други учесници у пловидби о следећем:

- Да од 01.08.2022. год. до 30.08.2022. године у 24,00 часова бродска преводница на "Ђердапу 1" неће вршити превођење пловила због редовних годишњих радова на одржавању опреме преводнице.

Налаже се: Заповедницима бродова - старешинама пловила, свим учесницима у пловидби, да прилагоде брзину кретања и поштовања налога руковаоца бродске преводнице Ђердап 1, поштовање налога Лучке капетаније Прахово.
Узводна - низводна превођења бродова и састава ће се обављати на румунској преводници "Ђердапа 1".

Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("Службени гласник РС, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 - др. закон, 92 од 14 новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 - др. закон 113 од 17. децембра 2017 - др. закон 41 од 31. маја 2018, 95 од 8. децембра 2018. - др. закон 37 од 29. маја 2019 - др. закон, 9 од 4. фебруара 2020, 52 од 24. маја 2021) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама ("Службени гласник РС" број 96/2014 и 111/2020)

Лучка капетанија Кладово
Букатаревић Драган


NazadКључне речи за повезане вести:
ђердап, преводница, радови


Повезане вести:

30.06.2010 Међународни дан Дунава (29. јун) обележен у Србији
26.06.2010 Пловпут организовао радионицу за стејкхолдере пројекта „NEWADA” у Србији
28.04.2010 Пловпут организовао радионицу за националне стејкхолдере у оквиру пројекта “WANDA”
06.08.2009 Лађе на монитору
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
02.10.2009 Пловпут завршио кампању обележавања реке Саве за 2009.
28.07.2009 Новости везане за обележавање Тисе и Саве
13.09.2017 Ремонт бродске преводнице Ђердап 2
24.07.2023 100. заседање Мешовите комисије за Ђердап
27.04.2018 Измена режима речног саобраћаја у сектору Ђердап 2
14.06.2018 Капитални ремонт бродске преводнице Ђердап 2
13.09.2018 Почетак извођења радова у оквиру пројекта “Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима на реци Дунав”
29.11.2018 Завршетак капиталног ремонта бродске преводнице Ђердап 2
25.04.2019 Измена режима речног саобраћаја у сектору „Ђердап 2”
15.08.2019 Ремонт бродске преводнице Ђердап 2
06.11.2019 Редукција пловидбе због ниског водостаја
26.02.2020 Ремонт бродске преводнице „Ђердап 2”
24.08.2020 Измена режима саобраћаја у зони одговорности преводнице Ђердап 2
28.09.2020 Измена режима саобраћаја у зони одговорности преводнице Ђердап 2
26.04.2021 Промена режима саобраћаја у зони одговорности преводнице Ђердап 2
29.06.2021 Ремонт српске бродске преводнице Ђердап 2
10.12.2021 Застој румунске бродске преводнице
13.07.2022 Годишњи радови на српској преводници "Ђердап 1"
19.06.2023 Генерални ремонт српске бродске преводнице Ђердап 2
20.07.2023 Обилазак ХЕ „Ђердап 1“
09.10.2014 Техничко одржавање зимовника на Дунаву
03.06.2011 Индустријски форум у оквиру пројекта "RISING" одржан у Кладову
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
03.04.2012 Успешна имплементација пројеката NEWADA и WANDA – резултати трогодишње транснационалне сарадње представљени заинтересованим странама у Србији
05.04.2013 Велики корак ка безбеднијој унутрашњој пловидби
22.08.2013 18 преводница
30.10.2013 Техничко одржавање зимовника на реци Дунав у Новом Саду
06.12.2013 Конференција „DISC 2013” одржана у Београду
26.05.2014 Уклањање бова низводно од Ђердапа 1
25.04.2017 Промена режима превођења на бродској преводници Ђердап II
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
02.10.2015 Техничко одржавање зимовника на Дунаву у Новом Саду багеровањем речног наноса
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
18.11.2015 Техничко одржавање зимовника на Дунаву у Новом Саду багеровањем речног наноса
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
08.09.2016 Ремонт бродске преводнице Ђердап II
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности