Вести

print


03.10.2019.

Због водостаја који је ових дана значајно испод ниског пловидбеног нивоа МГСИ – Дирекција за водне путеве додатно је облежила локације на реци Дунав, на којима је пловидба посебно отежана, и то на критичним секторима „Чортановци“ и „Аранкина Ада“:

На критичном сектору „Чортановци“ извршена је допуна, и то са следећим ознакама:

• 1.А - rkm 1237+000 (црвена светлећа бова)
Измерена дубина код бове је 24dm, док је по левој ивици тренутног пловног пута дубина 70dm, и по средини је 38dm (од ознаке 1.А пре левој ивици тренутног пловног пута). Ознака се налази на око 90 m од леве ивице званичног пројектованог пловног пута, односно на око 190 m од леве обале.
Ширина пловног пута од бове је око 170 m;• 2.А – rkm 1238+025 (зелена светлећа бова)
Измерена дубина код бове је 25dm, док је по десној ивици тренутног пловног пута дубина
44dm, и по средини је 64dm. Ширина пловног пута од бове је око 170 m.

Такође, и на критичном сектору „Аранкина Ада“ извршена је допуна, и то са ознаком:
• 2.А – rkm 1247+500 (зелена светлећа бова)
Измерена дубина код бове је 21dm, док је по десној ивици тренутног пловног пута дубина 38dm, и по средини је 30dm (од ознаке 2.А пре десној ивици тренутног пловног пута). Ознака се налази на око 40 m од десне ивице званичног пројектованог пловног пута, односно на око 125 m од десне обале. Ширина пловног пута од бове је око 100 m.У скицама је приказан пројектовани пловни пут за водостаје изнад Ниског пловидбеног нивоа. Све измене су извршене при водостају +28 в.с. Нови Сад. Када се водостај побољша, прододате пловне ознаке биће уклоњене.


NazadКључне речи за повезане вести:
обележавање, критични, сектори


Повезане вести:

16.12.2010 Обележавање река Дунав и Тиса у зимском периоду
27.05.2010 Потписан Финансијски споразум између ЕУ и Србије за програм претприступне помоћи IPA 2010
26.03.2010 Пловпут на састанку експерата за хидротехничка питања Дунавске комисије
06.08.2009 Лађе на монитору
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.12.2015 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора на Дунаву
19.05.2014 Уклањање пловеће сигнализације на Дунаву и Сави
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
06.08.2015 Пловпут публиковао нови ситуациони план критичног сектора Футог
24.06.2015 Наставна посета полазника Војне академије Дирекцији за водне путеве
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
04.05.2015 Пловпут угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
11.11.2014 Нове публикације у оквиру пројекта „NEWADA duo”
20.10.2014 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора
29.11.2023 Унапређивање вештина у сектору транспорта Западног Балкана
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
05.07.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Тисе прилагођену за штампу
03.08.2016 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора за пловидбу на реци Сави
13.09.2016 Измештен и сужен пловни пут на критичном сектору Футог
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
21.12.2016 Нова ћелија електронске пловидбене карте Дунава на деоници критичног сектора Футог
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
14.07.2017 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
17.12.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
14.06.2011 Имплементација пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији"
11.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат "NEWADA"
10.08.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
28.12.2011 Еколошки аспект пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији“
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
27.06.2012 Основан форум заинтересованих страна пројекта
18.07.2012 Јавност процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова
17.09.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
21.09.2012 Приступ Пловпута у виду јавног планирања мера и укључивања заинтересованих страна оцењен као најбоља пракса на Дунаву
20.08.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
30.04.2014 Обавештење о привременом уклањању пловних ознака са реке Саве
09.11.2012 Наставак имплементације Дунавске стратегије
29.12.2012 Обележавање пловних путева у зимском периоду
30.04.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
24.05.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
10.07.2013 Студенти Техничког универзитета ДЕЛФТ из Холандије у посети Пловпуту
22.07.2013 Обележавање реке Саве за дневну и ноћну пловидбу
13.11.2013 Измене у систему обележавања
07.10.2013 Одржана јавна расправа о Студији о процени утицаја на животну средину за хидротехничке радове
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности