Вести

print


14.06.2019.

Дирекција за водне путеве је у јуну 2019. године објавила ново издање Атласа сидришта за реке Дунав, Саву и Тису. У овом издању Атласа обједињене су и публиковане релевантне информације о сидриштима у Републици Србији за све три реке, што је новина у односу на претходне верзије.

Atlas of Berths

Сидриште представља обележен део унутрашњег пловног пута или пристаништа, на коме се може вршити безбедно стајање и маневрисање пловних објеката. Сидришта омогућавају бродовима боравак изван пловног пута и стога представљају важан инфраструктурни елемент пловног пута.

Атлас сидришта пружа преглед доступних јавних сидришта за теретне и путничке бродове, основне информације о сидриштима, као што су локација (речни километар и обала реке), дужина, сигнализација, ширина места за пристајање на води, максимално време усидрења, карактер речне обале, као и додатне информације дуж река Дунав (км 1433+100 до км 845+500), Сава (км 210+800 до км 0+000) и Тиса (км 164+000 до км 0+000) у Републици Србији.

Атлас сидришта је јавно доступан документ свим корисницима међународних водних путева у Републици Србији и може се бесплатно преузети.

За додатне информације и преузимање, молимо посетите страницу пројекта Danube STREAM или папирних пловидбених карата.

Основно о Атласу сидришта

Овај Атлас сидришта је припремљен у оквиру „Danube STREAM” пројекта, финансираног кроз „Interreg - Danube Transnational Programme”

www.interreg-danibe.eu/danube-streamNazadКључне речи за повезане вести:
атлас, сидришта


Повезане вести:

29.12.2017 Нова издања електронских пловидбених карата у „Inland ECDIS” стандарду 2.3
10.04.2023 Електронске пловидбене карте Дунава, Саве и Тисе
10.04.2023 Пловидбене карте Дунава, Саве и Тисе
30.12.2020 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
30.12.2020 Нове електронске пловидбене карте реке Дунав
30.12.2020 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве
30.12.2020 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
30.12.2019 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
30.12.2019 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
17.06.2019 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
14.06.2019 Ново издање - Атлас сидришта за Дунав, Саву и Тису
24.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Дунав
27.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
13.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
04.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
26.12.2017 Дирекција за водне путеве публиковала нова издања папирних пловидбених карата
21.11.2017 Друго издање пловидбене карте реке Тисе прилагођено за штампу
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
14.07.2017 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
13.02.2017 Пловпут публиковао треће издање пловидбене карте реке Дунав
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
14.12.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
17.09.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
05.07.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Тисе прилагођену за штампу
05.07.2016 Пловпут публиковао нове електронске карте реке Тисе
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности