Вести

print


08.05.2019.

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

Лучка капетанија Тител
Саопштење бродарству бр. 01/19

Обавештавају се заповедници и старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације као и остали заинтересовани учесници у пловидби о следећем:

Из разлога безбедности унутрашње пловидбе и реализације артиљеријских гађања циљева на копну и води команде РФ бродским наоружањем на р.Тиса у период од 14.05. до 21.05.2019. године.
Забрањује се свака пловидба као и присуство свим пловним објектима и учесницима у пловидби на потезу река Тиса у периоду од 14.05. до 21.05.2019. године.
Дана 14.05.2019.г. у времену од 06,00 до 12,00 часова
дана 15.05.2019.г. у времену од 08,00 до 15,00 часова и
дана 20.05.2019.г. у периоду од 05,00 до 15,00 часова.

Заустављање пловила вршиће обезбеђење полигона према следећем:
- За узводна пловила на ПКМ 8 р.Тиса и
- За низводна пловила на ПКМ 25 р.Тиса.

Дана 21.05.2019.г. до 23.05.2019.г. у времену од 08,00 до 15,00 од ПКМ 41 за узводна и ПКМ 48 за низводна пловила вршиће обезбеђење полигона р.Тиса.

У време забране пловидбе, бродови и састави као и сви остали учесници у пловидби, дужни су да се придржавају одредаба овог "Саопштења бродарству" те да благовремено обуставе пловидбу и зауставе се на за то одређеним местима.

Прекид и почетак пловидбе вршиће стражарски чамци истицањем знака забране "А.1." за прекид и знака "Е.1" за почетак пловидбе осталих учесника у пловидби, сходно одредбама чл.83 УРЕДБЕ О УСЛОВИМА ЗА ПЛОВИДБУ И ПРАВИЛА ПЛОВИДБЕ НА УНУТРАШЊИМ ВОДАМА (Сл. Гласник РС бр.96/14)

Сваки прекршај одредаба овог "Саопштења бродарству" сматраће се прекршајем унутрашње пловидбе и казниће се по Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("Сл.Гласник РС" бр. 73/10, 121/12, 18/15)

Лучки капетан
Ивица Бутурић


NazadКључне речи за повезане вести:
тиса, пловидба, обустава


Повезане вести:

16.12.2010 Обележавање река Дунав и Тиса у зимском периоду
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.08.2006 Рекама отичу милиони евра
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
10.04.2023 Електронске пловидбене карте Дунава, Саве и Тисе
13.09.2017 Ремонт бродске преводнице Ђердап 2
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
22.05.2018 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог
06.08.2018 Промене расположивих габарита на критичном сектору Футог
06.12.2018 Нови ситуациони планови критичних сектора на реци Сави
14.03.2019 Обустава пловидбе због радова на уклањању моста "Бошко Перошевић"
08.05.2019 Обустава пловидбе на реци Тиси
14.06.2019 Ново издање - Атлас сидришта за Дунав, Саву и Тису
17.06.2019 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
04.07.2019 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог на Дунаву
03.09.2019 Новa ћелија електронске пловидбене карте за сектор Футог на Дунаву
03.10.2019 Допунско обележавање пловног пута реке Дунав на два критична сектора
28.11.2019 Нова ћелија критичног сектора Футог на Дунаву
30.12.2020 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
12.02.2017 Режим дневне пловидбе успостављен на целом току Дунава
08.01.2017 Обустава пловидбе на целом току Дунава
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
08.09.2016 Ремонт бродске преводнице Ђердап II
15.12.2015 План обележавања за 2016. годину
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
01.04.2015 Прелазак са зимског на годишњи План обележавања на Тиси
26.03.2015 Прелазак са зимског на годишњи План обележавања на Дунаву и Тиси
11.11.2014 Нове публикације у оквиру пројекта „NEWADA duo”
19.12.2013 Прелазак на зимски режим обележавања пловних путева
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
22.07.2013 Обележавање реке Саве за дневну и ноћну пловидбу
29.12.2012 Обележавање пловних путева у зимском периоду
23.02.2012 Велики успех пројекта “NEWADA”
02.12.2011 План обележавања унутрашњих пловних путева на рекама Дунав и Тиса за 2012. годину
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности